Εμφάνιση απλής εγγραφής

Create a registration system of damages for monitoring and repair pumping stations.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚατσακιώρης, Παναγιώτηςel
dc.creatorKatsakioris, Panagiotisen
dc.date.accessioned2016-07-08T07:06:39Z
dc.date.available2016-07-08T07:06:39Z
dc.date.issued2016-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/7773
dc.description.abstractΗ συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης τιμολογίων των υλικών και των υπηρεσιών για τις βλάβες που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ηρακλείου. Επίσης, σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η παρακολούθηση της συχνότητας εμφάνισης των βλαβών καθώς και ο υπολογισμός του κόστους τους.el
dc.description.abstractThis thesis aims to create an invoice registration system of materials and services for the damage incurred in pumping stations of D.E.Y.A.Irakleiou. The objective of this system is to monitor the damage frequency and the calculation of their costs.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔημιουργία συστήματος καταγραφής βλαβών και παρακολούθηση της επιδιόρθωσης αντλιοστασίων.el
dc.titleCreate a registration system of damages for monitoring and repair pumping stations.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚατσακιώρης, Παναγιώτηςel
heal.creatorNameKatsakioris, Panagiotisen
heal.publicationDate2016-07-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/7773
heal.abstractΗ συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης τιμολογίων των υλικών και των υπηρεσιών για τις βλάβες που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ηρακλείου. Επίσης, σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η παρακολούθηση της συχνότητας εμφάνισης των βλαβών καθώς και ο υπολογισμός του κόστους τους.el
heal.abstractThis thesis aims to create an invoice registration system of materials and services for the damage incurred in pumping stations of D.E.Y.A.Irakleiou. The objective of this system is to monitor the damage frequency and the calculation of their costs.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία συστήματος καταγραφής βλαβών και παρακολούθηση της επιδιόρθωσης αντλιοστασίων.el
heal.titleCreate a registration system of damages for monitoring and repair pumping stations.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαντλιοστάσιο, βλάβη, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ), SQL, netBeansIDEel
heal.keywordpumping station, damage, Municipal Water Supply and Sewerage Service of Heraklion (D.E.Y.A.H.), Java (computer program language), SQL, netBeansIDEen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΑϊβαλής, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameAivalis, Konstantinosen
heal.advisorID.emailcostis@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States