Εμφάνιση απλής εγγραφής

Information system for e-shop (JAVA and ORACLE).

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜαραβέλιας, Ραφαήλ-Αντώνιοςel
dc.creatorΜελαμπιώτης, Επαμεινώνδαςel
dc.creatorMaravelias, Rafail-Antoniosen
dc.creatorMelampiotis, Epameinondasen
dc.date.accessioned2017-03-28T10:01:04Z
dc.date.available2017-03-28T10:01:04Z
dc.date.issued2017-03-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8116
dc.description.abstractΤο ακόλουθο έγγραφο παρουσιάζει την διαδικασία δημιουργίας και χρήσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βοηθάει τους πελάτες να παραγγείλουν διάφορα προϊόντα από αυτό. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για τον διαχειριστή ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί τα προϊόντα, να δημιουργήσει νέα ή να διαγράψει παλιά. Η εργασία υλοποιήθηκε με την βοήθεια του προγράμματος Netbeans. Δημιουργήσαμε τον κώδικα και το εκτελέσιμο αρχείο στην γλώσσα προγραμματισμού Java .Επιπλέον, μας βοήθησε να φτιάξουμε κλάσεις και υποκλάσεις. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε είναι η Oracle. Με την βοήθεια της Oracle μπορέσαμε και δημιουργήσαμε καινούργιους πίνακες, ανανεώσαμε ή διαγράφουμε τους πίνακες που δεν χρειαζόμασταν ή απλώς είχαμε βάλει τιμές οι οποίες δεν ήταν οι επιθυμητές.el
dc.description.abstractThe present document contains information for the creation and presentation of an electronic shop that helps customers to order different products from it. Also contains a lot of information on how admin can manage the products and add a new one or update the old one. The creation of this project has been done with the help of program Netbeans. We had developed the code and executable app in programming language java. Also, produce classes and subclasses. The database that we used is Oracle. With the help of Oracle we are able to create tables, update the tables or delete a table.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠληροφοριακό σύστημα για e-shop (JAVA και ORACLE).el
dc.titleInformation system for e-shop (JAVA and ORACLE).en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜαραβέλιας, Ραφαήλ-Αντώνιοςel
heal.creatorNameΜελαμπιώτης, Επαμεινώνδαςel
heal.creatorNameMaravelias, Rafail-Antoniosen
heal.creatorNameMelampiotis, Epameinondasen
heal.publicationDate2017-03-28
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8116
heal.abstractΤο ακόλουθο έγγραφο παρουσιάζει την διαδικασία δημιουργίας και χρήσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βοηθάει τους πελάτες να παραγγείλουν διάφορα προϊόντα από αυτό. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για τον διαχειριστή ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί τα προϊόντα, να δημιουργήσει νέα ή να διαγράψει παλιά. Η εργασία υλοποιήθηκε με την βοήθεια του προγράμματος Netbeans. Δημιουργήσαμε τον κώδικα και το εκτελέσιμο αρχείο στην γλώσσα προγραμματισμού Java .Επιπλέον, μας βοήθησε να φτιάξουμε κλάσεις και υποκλάσεις. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε είναι η Oracle. Με την βοήθεια της Oracle μπορέσαμε και δημιουργήσαμε καινούργιους πίνακες, ανανεώσαμε ή διαγράφουμε τους πίνακες που δεν χρειαζόμασταν ή απλώς είχαμε βάλει τιμές οι οποίες δεν ήταν οι επιθυμητές.el
heal.abstractThe present document contains information for the creation and presentation of an electronic shop that helps customers to order different products from it. Also contains a lot of information on how admin can manage the products and add a new one or update the old one. The creation of this project has been done with the help of program Netbeans. We had developed the code and executable app in programming language java. Also, produce classes and subclasses. The database that we used is Oracle. With the help of Oracle we are able to create tables, update the tables or delete a table.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΠληροφοριακό σύστημα για e-shop (JAVA και ORACLE).el
heal.titleInformation system for e-shop (JAVA and ORACLE).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπληροφοριακό σύστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα, Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ)el
heal.keywordinformation system, e-shop, Java (computer program language)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnpapadak@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States