Εμφάνιση απλής εγγραφής

The exploring of the relationship of psychopathy with negative types of correlation and types of attachment to the students of TEI Crete.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓραβάνη, Σπυριδούλαel
dc.creatorΘεοχάρη, Ιωάνναel
dc.creatorGravani, Spyridoulaen
dc.creatorTheochari, Ioannaen
dc.date.accessioned2017-05-15T09:10:38Z
dc.date.available2017-05-15T09:10:38Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8199
dc.description.abstractΟ σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τους αρνητικούς τύπους συσχέτισης και τους τύπους προσκόλλησης στους φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι: σχετίζεται η ψυχοπάθεια με τους αρνητικούς τύπους συσχέτισης και με τους τύπους προσκόλλησης (δηλ. τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται τα άτομα με ψυχοπάθεια με τους άλλους ανθρώπους στην ενήλικη ζωή τους). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 205 φοιτητές/τριες και των τεσσάρων τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο και η έρευνα διεξήχθη το εαρινό εξάμηνο του 2016. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν υψηλότερες τιμές ψυχοπάθειας στους άνδρες φοιτητές από ότι στις γυναίκες. Οι άντρες παρουσίασαν περισσότερη ψυχοπάθεια γενική και πρωτογενή από ότι οι γυναίκες. Επίσης, τα άτομα με πρωτογενή ψυχοπάθεια (δηλ. άτομα εξουσιαστικά, χειριστικά, σκληρά) έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους από τη θέση ισχύος – εξουσίας (ΟΘΙ, ΕΘΙ και ΑΘΙ), ενώ τα άτομα με δευτερογενή ψυχοπάθεια (δηλ. άτομα που φοβούνται την μοναξιά και την εγκατάλειψη, έχουν ευμεταβλητότητα στα συναισθήματα τους και είτε απομακρύνονται από τους άλλους είτε έρχονται πιο κοντά) έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους από τη θέση αδυναμίας, όπως και απόστασης και εγγύτητας (ΟΕ, ΕΘΑ, ΑΘΑ, ΟΑ). Ακόμη, τα άτομα με πρωτογενή ψυχοπάθεια παρουσιάζουν αποφευκτική προσκόλληση στις ενήλικες σχέσεις τους (δηλ. άτομα εξουσιαστικά και ανάλγητα αποφεύγουν στενές, βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις) και τα άτομα με δευτερογενή ψυχοπάθεια παρουσιάζουν αγχώδη προσκόλληση στις ενήλικες σχέσεις τους (δηλ. άτομα ευμετάβλητα που έχουν αμφιθυμία στις σχέσεις προσκόλλησης τους). Τέλος, παρουσιάστηκαν διαφορές ανά φύλο στους αρνητικούς τύπους συσχέτισης, ενώ δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ανά φύλο στους τύπους προσκόλλησης. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην διερεύνηση και κατανόηση των διαφορών που παρουσιάζουν οι τύποι ψυχοπάθειας με περαιτέρω στόχο την εξειδικευμένη παρέμβαση για την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων αυτών.el
dc.description.abstractThe purpose of our research is the investigation of psychopathic characteristics of personality with negative types of correlation and types of attachment. The Relating theory, the questionnaires that derive from it and their implementation in clinical practice (with case studies, couples and families suffering from various mental disorders) is introduced. The Relating theory proposes that a person both relates to and is related to by others, either positively or negatively. The Relating therapy aims at replacing negative relating with positive relating and also fortifying the person to cope effectively with the negative relating of others. Couple therapy and family therapy aim at correcting negative interrelating between pairs. The instruments for measuring a person’s negative relating, a couple and a family’s negative interrelating, in conjunction with therapist’s clinical evaluation, are very useful in psychotherapy, for the understanding and assessment of a person, a couple and a family’s predominant areas of relating difficulties, correspondingly.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ διερεύνηση της σχέσης της ψυχοπάθειας, των αρνητικών τύπων συσχέτισης και των τύπων προσκόλλησης στους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.el
dc.titleThe exploring of the relationship of psychopathy with negative types of correlation and types of attachment to the students of TEI Crete.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓραβάνη, Σπυριδούλαel
heal.creatorNameΘεοχάρη, Ιωάνναel
heal.creatorNameGravani, Spyridoulaen
heal.creatorNameTheochari, Ioannaen
heal.publicationDate2017-05-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8199
heal.abstractΟ σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τους αρνητικούς τύπους συσχέτισης και τους τύπους προσκόλλησης στους φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι: σχετίζεται η ψυχοπάθεια με τους αρνητικούς τύπους συσχέτισης και με τους τύπους προσκόλλησης (δηλ. τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται τα άτομα με ψυχοπάθεια με τους άλλους ανθρώπους στην ενήλικη ζωή τους). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 205 φοιτητές/τριες και των τεσσάρων τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο και η έρευνα διεξήχθη το εαρινό εξάμηνο του 2016. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν υψηλότερες τιμές ψυχοπάθειας στους άνδρες φοιτητές από ότι στις γυναίκες. Οι άντρες παρουσίασαν περισσότερη ψυχοπάθεια γενική και πρωτογενή από ότι οι γυναίκες. Επίσης, τα άτομα με πρωτογενή ψυχοπάθεια (δηλ. άτομα εξουσιαστικά, χειριστικά, σκληρά) έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους από τη θέση ισχύος – εξουσίας (ΟΘΙ, ΕΘΙ και ΑΘΙ), ενώ τα άτομα με δευτερογενή ψυχοπάθεια (δηλ. άτομα που φοβούνται την μοναξιά και την εγκατάλειψη, έχουν ευμεταβλητότητα στα συναισθήματα τους και είτε απομακρύνονται από τους άλλους είτε έρχονται πιο κοντά) έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους από τη θέση αδυναμίας, όπως και απόστασης και εγγύτητας (ΟΕ, ΕΘΑ, ΑΘΑ, ΟΑ). Ακόμη, τα άτομα με πρωτογενή ψυχοπάθεια παρουσιάζουν αποφευκτική προσκόλληση στις ενήλικες σχέσεις τους (δηλ. άτομα εξουσιαστικά και ανάλγητα αποφεύγουν στενές, βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις) και τα άτομα με δευτερογενή ψυχοπάθεια παρουσιάζουν αγχώδη προσκόλληση στις ενήλικες σχέσεις τους (δηλ. άτομα ευμετάβλητα που έχουν αμφιθυμία στις σχέσεις προσκόλλησης τους). Τέλος, παρουσιάστηκαν διαφορές ανά φύλο στους αρνητικούς τύπους συσχέτισης, ενώ δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ανά φύλο στους τύπους προσκόλλησης. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην διερεύνηση και κατανόηση των διαφορών που παρουσιάζουν οι τύποι ψυχοπάθειας με περαιτέρω στόχο την εξειδικευμένη παρέμβαση για την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων αυτών.el
heal.abstractThe purpose of our research is the investigation of psychopathic characteristics of personality with negative types of correlation and types of attachment. The Relating theory, the questionnaires that derive from it and their implementation in clinical practice (with case studies, couples and families suffering from various mental disorders) is introduced. The Relating theory proposes that a person both relates to and is related to by others, either positively or negatively. The Relating therapy aims at replacing negative relating with positive relating and also fortifying the person to cope effectively with the negative relating of others. Couple therapy and family therapy aim at correcting negative interrelating between pairs. The instruments for measuring a person’s negative relating, a couple and a family’s negative interrelating, in conjunction with therapist’s clinical evaluation, are very useful in psychotherapy, for the understanding and assessment of a person, a couple and a family’s predominant areas of relating difficulties, correspondingly.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
heal.titleΗ διερεύνηση της σχέσης της ψυχοπάθειας, των αρνητικών τύπων συσχέτισης και των τύπων προσκόλλησης στους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.el
heal.titleThe exploring of the relationship of psychopathy with negative types of correlation and types of attachment to the students of TEI Crete.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδιαπροσωπική σχέση, ψυχική διαταραχή, διαπροσωπικό οκτάγωνο, θεωρία της προσκόλλησης, φοιτητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.keywordinterpersonal relation, mental disorder, interpersonal octagon, attachment theory, university student, TEI of Creteen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαλαϊτζάκη, Αργυρούλαel
heal.advisorNameKalaitzaki, Argyroulaen
heal.advisorID.emailakalaitzaki@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States