Εμφάνιση απλής εγγραφής

Greenhouse heating using geothermal energy.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔαμβουνέλης, Θωμάςel
dc.creatorDamvounelis, Thomasen
dc.date.accessioned2017-10-11T11:50:44Z
dc.date.available2017-10-11T11:50:44Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8429
dc.description.abstractΗ χώρα μας έχει πλούσια γεωθερμική ενέργεια και αυτό είναι ευκαιρία ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έχουν βρεθεί πεδία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Ειδικά τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας που είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση θερμοκηπίων προσφέροντας φθηνή ενέργεια σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της γεωθερμίας και κάποιες γενικές πληροφορίες γι αυτή την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επίσης παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή, πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και πως εξελίχθηκε μέχρι τις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι θέρμανσης ενός θερμοκηπίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Καθώς επίσης αναφέρεται στην διαστασιολόγηση και το κόστος λειτουργίας του. Και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αφόρα το πρότζεκτ μιας γεωθερμικής θερμοκηπιακής μονάδας στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου καθώς και την επιλογή του κατάλληλου γεωθερμικού συστήματος.el
dc.description.abstractGreece has an abundance of geothermal energy resources which in term are favourable to potential agricultural development. High, average and low enthalpy sources of geothermal energy have been discovered throughout Greece. In particular, low enthalpy geothermal sources are widespread and can be exploited as a low cost energy source for greenhouse cultivation. The first chapter defines the term geothermal energy and provides general information on geothermal energy as a source of renewable energy. Also presented is a history of geothermal energy tracing it from when it was first utilized through its evolution to the present. In the second chapter the methods of geothermal heating of greenhouses are examined. Chapter three analyzes the geothermal system of a greenhouse unit. It also examines dimensioning and provides an evaluation of the running cost of the unit. Finally, the fourth chapter provides an example of a greenhouse unit in the Rethymno area of Crete and selection of the most suitable geothermal system for it.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΘέρμανση θερμοκηπίου με χρήση αβαθούς γεωθερμίας.el
dc.titleGreenhouse heating using geothermal energy.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔαμβουνέλης, Θωμάςel
heal.creatorNameDamvounelis, Thomasen
heal.publicationDate2017-10-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8429
heal.abstractΗ χώρα μας έχει πλούσια γεωθερμική ενέργεια και αυτό είναι ευκαιρία ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έχουν βρεθεί πεδία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Ειδικά τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας που είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση θερμοκηπίων προσφέροντας φθηνή ενέργεια σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της γεωθερμίας και κάποιες γενικές πληροφορίες γι αυτή την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επίσης παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή, πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και πως εξελίχθηκε μέχρι τις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι θέρμανσης ενός θερμοκηπίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Καθώς επίσης αναφέρεται στην διαστασιολόγηση και το κόστος λειτουργίας του. Και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αφόρα το πρότζεκτ μιας γεωθερμικής θερμοκηπιακής μονάδας στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου καθώς και την επιλογή του κατάλληλου γεωθερμικού συστήματος.el
heal.abstractGreece has an abundance of geothermal energy resources which in term are favourable to potential agricultural development. High, average and low enthalpy sources of geothermal energy have been discovered throughout Greece. In particular, low enthalpy geothermal sources are widespread and can be exploited as a low cost energy source for greenhouse cultivation. The first chapter defines the term geothermal energy and provides general information on geothermal energy as a source of renewable energy. Also presented is a history of geothermal energy tracing it from when it was first utilized through its evolution to the present. In the second chapter the methods of geothermal heating of greenhouses are examined. Chapter three analyzes the geothermal system of a greenhouse unit. It also examines dimensioning and provides an evaluation of the running cost of the unit. Finally, the fourth chapter provides an example of a greenhouse unit in the Rethymno area of Crete and selection of the most suitable geothermal system for it.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΘέρμανση θερμοκηπίου με χρήση αβαθούς γεωθερμίας.el
heal.titleGreenhouse heating using geothermal energy.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordθερμοκήπιο, θέρμανση, γεωθερμία, γεωθερμική αντλία θερμότηταςel
heal.keywordgreenhouse, heating, geothermy, geothermal heat pumpen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚατσαπρακάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameKatsaprakakis, Dimitriosen
heal.advisorID.emaildkatsap@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States