Εμφάνιση απλής εγγραφής

Development of a location-based application for remote control devices.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚάντας, Αλέξανδροςel
dc.creatorKantas, Alexandrosen
dc.date.accessioned2018-01-08T11:20:07Z
dc.date.available2018-01-08T11:20:07Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8536
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things,IoT) αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας αποτελούν μια ζωτικής σημασίας διάσταση της IoT έννοιας. Η παρούσα πτυχιακή διαπραγματεύεται την δημιουργία και το τρόπο υλοποίησης ενός IoT συστήματος με βάση τη τοποθεσία. Το σύστημα αποτελείται από οικιακές συσκευές όπως κάμερες και αισθητήρες συνδεδεμένους σε ένα Raspberry Pi και από μια web εφαρμογή. Η web εφαρμογή επιτρέπει στους συνδεδεμένους χρήστες να ελέγχουν και να αλλάζουν την κατάσταση των οικιακών συσκευών. Επίσης, η web εφαρμογή μπορεί να καταγράψει την τοποθεσία ενός χρήστη και να στείλει ειδοποιήσεις στους άλλους χρήστες όταν αυτός φτάνει σπίτι. Το Raspberry Pi και η web εφαρμογή αλληλεπικοινωνούν μέσω ενός cloud-based Server. Εντός της πτυχιακής εξηγείται με λεπτομέρεια πως το εν λόγω σύστημα λειτουργεί και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε. Το σύστημα υλοποιήθηκε πάνω σε τεχνολογίες ιστού και προγραμματιστικές διεπαφές όπως Node.js, Geolocation API, Google Maps API, Vue.js κ.α.el
dc.description.abstractOver the past few years the Internet of Things (IoT) is developing at a rapid pace. Location services is a vital dimension of the IoT concept. This thesis, it’s dealing with the build and the implementation way of a location-based IoT system. The system consisted of home devices, such cameras and sensors, attached to a Raspberry Pi and a web application. The web application allows connected users to monitor and manipulate the home devices’ status. Also, the web application can track a user’s location and sent notifications to other connected users when he arrives home. The Raspberry Pi and the web application are communicating through a cloud based server. Inside this thesis is explained in detail how this system works and the way that is implemented. This system is implemented on top of web technologies and programming interfaces such as Node.js, Geolocation API, Google Maps API, Vue.js etc.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάπτυξη location-based εφαρμογής για απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών.el
dc.titleDevelopment of a location-based application for remote control devices.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚάντας, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameKantas, Alexandrosen
heal.publicationDate2018-01-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8536
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things,IoT) αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας αποτελούν μια ζωτικής σημασίας διάσταση της IoT έννοιας. Η παρούσα πτυχιακή διαπραγματεύεται την δημιουργία και το τρόπο υλοποίησης ενός IoT συστήματος με βάση τη τοποθεσία. Το σύστημα αποτελείται από οικιακές συσκευές όπως κάμερες και αισθητήρες συνδεδεμένους σε ένα Raspberry Pi και από μια web εφαρμογή. Η web εφαρμογή επιτρέπει στους συνδεδεμένους χρήστες να ελέγχουν και να αλλάζουν την κατάσταση των οικιακών συσκευών. Επίσης, η web εφαρμογή μπορεί να καταγράψει την τοποθεσία ενός χρήστη και να στείλει ειδοποιήσεις στους άλλους χρήστες όταν αυτός φτάνει σπίτι. Το Raspberry Pi και η web εφαρμογή αλληλεπικοινωνούν μέσω ενός cloud-based Server. Εντός της πτυχιακής εξηγείται με λεπτομέρεια πως το εν λόγω σύστημα λειτουργεί και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε. Το σύστημα υλοποιήθηκε πάνω σε τεχνολογίες ιστού και προγραμματιστικές διεπαφές όπως Node.js, Geolocation API, Google Maps API, Vue.js κ.α.el
heal.abstractOver the past few years the Internet of Things (IoT) is developing at a rapid pace. Location services is a vital dimension of the IoT concept. This thesis, it’s dealing with the build and the implementation way of a location-based IoT system. The system consisted of home devices, such cameras and sensors, attached to a Raspberry Pi and a web application. The web application allows connected users to monitor and manipulate the home devices’ status. Also, the web application can track a user’s location and sent notifications to other connected users when he arrives home. The Raspberry Pi and the web application are communicating through a cloud based server. Inside this thesis is explained in detail how this system works and the way that is implemented. This system is implemented on top of web technologies and programming interfaces such as Node.js, Geolocation API, Google Maps API, Vue.js etc.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΑνάπτυξη location-based εφαρμογής για απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών.el
heal.titleDevelopment of a location-based application for remote control devices.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαπομακρυσμένος έλεγχος, διαδίκτυο των πραγμάτων, Node.js, Raspberry Piel
heal.keywordremote control, internet of things, Node.js, Raspberry Pien
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Σπυρίδωνel
heal.advisorNamePanagiotakis, Spyridonen
heal.advisorID.emailspanag@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States