Εμφάνιση απλής εγγραφής

Music and instruments of southern and western Africa - virtual instrument creation.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧλώρου, Ευτυχίαel
dc.creatorChlorou, Eftychiaen
dc.date.accessioned2018-06-05T07:37:38Z
dc.date.available2018-06-05T07:37:38Z
dc.date.issued2018-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8759
dc.description.abstractΗ μουσική της Αφρικής έχει μία μακρά ιστορία και ενώ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στη δυτική κουλτούρα, έχει επηρεάσει παρ’ όλα αυτά ιδιαιτέρως τη δυτική μουσική, λόγω της κατά καιρούς μετακίνησης και μετανάστευσης των αφρικανών προς στη δύση. Η Αφρικάνικη μουσική περιλαμβάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος οργάνων που κατασκευάζονται με πάρα πολλά υλικά και με ποικίλους τρόπους. Η μουσική της νότιας και δυτικής Αφρικής χαρακτηρίζεται κυρίως από τα ρυθμικά της στοιχεία, και συνεπώς ένα μεγάλο ποσοστό των οργάνων αποσκοπούν κυρίως στον ρυθμό. Αυτή η εργασία αποτέλεσε την ευκαιρία για να υλοποιηθεί μία έρευνα στην μουσική της νότιας και δυτικής Αφρικής, των οργάνων της, και των διαφόρων τρόπων με τον οποίο παράγουν ήχο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικονικά όργανα (virtual instruments) είναι αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα χρήσιμα για τους μουσικούς παραγωγούς, τελικός σκοπός ήταν να βρεθούν ένας αριθμός αυθεντικών αφρικάνικων οργάνων τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την ηχογράφησή τους και τελικώς τη δημιουργία ενός εικονικού οργάνου ηχητικών δειγμάτων (virtual instrument) αφρικανικών κρουστών.el
dc.description.abstractThe music of Africa has had a long history and although it is not particularly known in western culture, it has significantly influenced western music, because of the movement and immigration of Africans to the west. African music comprises of a very wide range of instruments that are made with various materials and in a variety of ways. The music of South and West Africa is characterized by its rhythmic elements, and therefore a large proportion of the instruments are mainly aimed producing rhythms. This project offered an opportunity to carry out a research into the music of South and West Africa, its organs, and the various ways in which they produce sound. Since virtual instruments are quite popular in recent years and are particularly useful for music producers, the ultimate goal was to find a number of authentic African instruments that were to be used to record them and eventually to create a virtual instrument of African percussion.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜουσική και όργανα της νότιας και δυτικής Αφρικής - δημιουργία εικονικού οργάνου (virtual instrument) επιλεγμένων αφρικάνικων οργάνων.el
dc.titleMusic and instruments of southern and western Africa - virtual instrument creation.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧλώρου, Ευτυχίαel
heal.creatorNameChlorou, Eftychiaen
heal.publicationDate2018-05-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8759
heal.abstractΗ μουσική της Αφρικής έχει μία μακρά ιστορία και ενώ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στη δυτική κουλτούρα, έχει επηρεάσει παρ’ όλα αυτά ιδιαιτέρως τη δυτική μουσική, λόγω της κατά καιρούς μετακίνησης και μετανάστευσης των αφρικανών προς στη δύση. Η Αφρικάνικη μουσική περιλαμβάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος οργάνων που κατασκευάζονται με πάρα πολλά υλικά και με ποικίλους τρόπους. Η μουσική της νότιας και δυτικής Αφρικής χαρακτηρίζεται κυρίως από τα ρυθμικά της στοιχεία, και συνεπώς ένα μεγάλο ποσοστό των οργάνων αποσκοπούν κυρίως στον ρυθμό. Αυτή η εργασία αποτέλεσε την ευκαιρία για να υλοποιηθεί μία έρευνα στην μουσική της νότιας και δυτικής Αφρικής, των οργάνων της, και των διαφόρων τρόπων με τον οποίο παράγουν ήχο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικονικά όργανα (virtual instruments) είναι αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα χρήσιμα για τους μουσικούς παραγωγούς, τελικός σκοπός ήταν να βρεθούν ένας αριθμός αυθεντικών αφρικάνικων οργάνων τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την ηχογράφησή τους και τελικώς τη δημιουργία ενός εικονικού οργάνου ηχητικών δειγμάτων (virtual instrument) αφρικανικών κρουστών.el
heal.abstractThe music of Africa has had a long history and although it is not particularly known in western culture, it has significantly influenced western music, because of the movement and immigration of Africans to the west. African music comprises of a very wide range of instruments that are made with various materials and in a variety of ways. The music of South and West Africa is characterized by its rhythmic elements, and therefore a large proportion of the instruments are mainly aimed producing rhythms. This project offered an opportunity to carry out a research into the music of South and West Africa, its organs, and the various ways in which they produce sound. Since virtual instruments are quite popular in recent years and are particularly useful for music producers, the ultimate goal was to find a number of authentic African instruments that were to be used to record them and eventually to create a virtual instrument of African percussion.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΜουσική και όργανα της νότιας και δυτικής Αφρικής - δημιουργία εικονικού οργάνου (virtual instrument) επιλεγμένων αφρικάνικων οργάνων.el
heal.titleMusic and instruments of southern and western Africa - virtual instrument creation.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμουσικό όργανο, κρουστά όργανα, Αφρική, δειγματοληψία (ήχος), Ψηφιακή Διασύνδεση Μουσικών Οργάνωνel
heal.keywordmusical instrument, percussion instruments, Africa, sampling (sound), Musical Instrument Digital Interface (MIDI)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦιτσανάκης, Μίνωςel
heal.advisorNameFitsanakis, Minosen
heal.advisorID.emailmfits@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States