Εμφάνιση απλής εγγραφής

Friction welding technology.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚασσελάκης, Ανδρέαςel
dc.creatorKasselakis, Andreasen
dc.date.accessioned2018-11-07T08:38:07Z
dc.date.available2018-11-07T08:38:07Z
dc.date.issued2018-11-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8944
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην τεχνολογία της συγκόλλησης με τριβή, η οποία είναι μια διαδικασία συγκόλλησης κατά την οποία η θερμότητα που απαιτείται για την ένωση δύο τεμαχίων παρέχεται στο σύστημα από την απ’ ευθείας μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμική επί των προς συγκόλληση επιφανειών. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μία λεπτομερή αναφορά στην διαδικασία των διάφορων ειδών συγκόλλησης τριβής που υπάρχουν, στις παραμέτρους που έχει η κάθε μέθοδος, στις μηχανές συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται, αλλά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της Συγκόλλησης Τριβής με Γραμμική Παλινδρόμηση στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ δύο ορθογώνιων τεμαχίων αναλύοντας την διαδικασία της συγκόλλησης. Μετά γίνεται περιγραφή στη μέθοδο Συγκόλλησης Τριβής με Περιστροφή στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ κυλινδρικών τεμαχίων. Έπειτα γίνεται αναφορά στις δύο πιο νέες μεθόδους συγκόλλησης με τριβή. Πρώτα γίνεται αναφορά στην μέθοδο Συγκόλλησης Τριβής με Κίνηση σε Τροχιά στην οποία γίνεται συγκόλληση ορθογώνιων τεμαχίων. Έπειτα περιγράφεται η μέθοδος Συγκόλλησης Τριβής με Τοξοειδή Περιστροφή στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ κυλινδρικών κοίλων τεμαχίων. Μετά γίνεται ανάλυση της μεθόδου Συγκόλλησης Τριβής με Ανάδευση. Αρχικά γίνεται η περιγραφή της διαδικασίας μέσα από στοιχεία που μελετήθηκαν μέσω της βιβλιογραφίας. Μετά γίνεται αναφορά στην πειραματική διαδικασία του συγκεκριμένου είδους συγκόλλησης που ενεργήθηκε ως project σε πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κρήτης με τη βοήθεια μίας εργαλειομηχανής CNC.el
dc.description.abstractThis thesis deals with friction welding technology, which is a welding process in which the heat required for the joining of two pieces provided in the system by directly converting mechanical power into heat on the surfaces to weld. Ιn this thesis is a detailed reference to the procedure of the various friction welding species present, on the parameters of each method, the welding machines used, and to the advantages and disadvantages of each method. Next described in detail the method of Linear Friction Welding in which the weld between two rectangular pieces analyzing the welding process. Then a description is made of the Rotary Friction Welding method in which welding is made between cylindrical pieces. Then reference is made to the two most recent methods of friction welding. First, reference is made to the method of Orbital Friction Welding in which rectangular pieces are welded. Then describes the Radial Friction Welding method in which welding is made between cylindrical hollow blocks. Following is an analysis the method of Friction Stir Welding. Initially, the process is described through elements studied through the bibliography. Then a reference is made to the experimental process of the particular welding that was activated as a project in practice at Technological Educational Institute of Crete with the help of a CNC machine.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ τεχνολογία της συγκόλλησης με τριβή.el
dc.titleFriction welding technology.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚασσελάκης, Ανδρέαςel
heal.creatorNameKasselakis, Andreasen
heal.publicationDate2018-11-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8944
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην τεχνολογία της συγκόλλησης με τριβή, η οποία είναι μια διαδικασία συγκόλλησης κατά την οποία η θερμότητα που απαιτείται για την ένωση δύο τεμαχίων παρέχεται στο σύστημα από την απ’ ευθείας μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμική επί των προς συγκόλληση επιφανειών. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μία λεπτομερή αναφορά στην διαδικασία των διάφορων ειδών συγκόλλησης τριβής που υπάρχουν, στις παραμέτρους που έχει η κάθε μέθοδος, στις μηχανές συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται, αλλά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της Συγκόλλησης Τριβής με Γραμμική Παλινδρόμηση στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ δύο ορθογώνιων τεμαχίων αναλύοντας την διαδικασία της συγκόλλησης. Μετά γίνεται περιγραφή στη μέθοδο Συγκόλλησης Τριβής με Περιστροφή στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ κυλινδρικών τεμαχίων. Έπειτα γίνεται αναφορά στις δύο πιο νέες μεθόδους συγκόλλησης με τριβή. Πρώτα γίνεται αναφορά στην μέθοδο Συγκόλλησης Τριβής με Κίνηση σε Τροχιά στην οποία γίνεται συγκόλληση ορθογώνιων τεμαχίων. Έπειτα περιγράφεται η μέθοδος Συγκόλλησης Τριβής με Τοξοειδή Περιστροφή στην οποία γίνεται συγκόλληση μεταξύ κυλινδρικών κοίλων τεμαχίων. Μετά γίνεται ανάλυση της μεθόδου Συγκόλλησης Τριβής με Ανάδευση. Αρχικά γίνεται η περιγραφή της διαδικασίας μέσα από στοιχεία που μελετήθηκαν μέσω της βιβλιογραφίας. Μετά γίνεται αναφορά στην πειραματική διαδικασία του συγκεκριμένου είδους συγκόλλησης που ενεργήθηκε ως project σε πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κρήτης με τη βοήθεια μίας εργαλειομηχανής CNC.el
heal.abstractThis thesis deals with friction welding technology, which is a welding process in which the heat required for the joining of two pieces provided in the system by directly converting mechanical power into heat on the surfaces to weld. Ιn this thesis is a detailed reference to the procedure of the various friction welding species present, on the parameters of each method, the welding machines used, and to the advantages and disadvantages of each method. Next described in detail the method of Linear Friction Welding in which the weld between two rectangular pieces analyzing the welding process. Then a description is made of the Rotary Friction Welding method in which welding is made between cylindrical pieces. Then reference is made to the two most recent methods of friction welding. First, reference is made to the method of Orbital Friction Welding in which rectangular pieces are welded. Then describes the Radial Friction Welding method in which welding is made between cylindrical hollow blocks. Following is an analysis the method of Friction Stir Welding. Initially, the process is described through elements studied through the bibliography. Then a reference is made to the experimental process of the particular welding that was activated as a project in practice at Technological Educational Institute of Crete with the help of a CNC machine.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΗ τεχνολογία της συγκόλλησης με τριβή.el
heal.titleFriction welding technology.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσυγκόλληση τριβής, θερμότηταel
heal.keywordfriction welding, heaten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΒαΐρης, Αχιλλέαςel
heal.advisorNameΠετούσης, Μάρκοςel
heal.advisorNameVairis, Achilleasen
heal.advisorNamePetousis, Markosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States