Εμφάνιση απλής εγγραφής

Optimization of ABS plastic extruder.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜαγουλάκης, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorMagoulakis, Konstantinosen
dc.date.accessioned2019-01-09T08:05:28Z
dc.date.available2019-01-09T08:05:28Z
dc.date.issued2018-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/8998
dc.description.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας μηχανής εξώθησης (extruder) του εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Η βελτιστοποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την παραγωγή νήματος (filament) καλύτερης ποιότητας. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι A.B.S. σε μορφή σκόνης ή pellets. Η αρχή λειτουργίας των extruders παρουσιάζεται παρακάτω όπως και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Συγκεκριμένα έγινε έρευνα αγοράς extruders μέσω διαδικτύου, έρευνα νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε extruders πλαστικού και η διερεύνηση τεχνικών λύσεων για τη βελτιστοποίησης τους. Από την έρευνα επιλέχθηκαν να αντικατασταθούν συγκεκριμένα εξαρτήματα που κρίθηκαν σημαντικότερα για τη βελτίωση της λειτουργίας του εργαστηριακού extruder. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό της κατασκευής και των επιμέρους κομματιών από τα οποία αποτελείται, την κατασκευή και τη συναρμολόγηση τους. Τέλος παρουσιάζεται έλεγχος και τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αλλά και επιπλέον οι λύσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της μηχανής εξώθησης.el
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to optimize the existing molding machine of the Laboratory of Precision and Reverse Mechanics of engineering department T.E.I. Heraklion Crete. This optimization was deemed necessary to produce better quality filament. The raw material used is A.B.S. in powder or pellets. The principle of operating the extruders is shown below as well as the parts of which they are composed. Specifically, a market research was conducted on extruders via the internet. Researching new technologies applied to plastic extruders and exploring technical solutions to optimize them. From the research, it was chosen to replace specific accessories that were considered more important for the better operation of the laboratory extruder. In addition, reference is made to the design of the construction and the individual pieces of which they are composed, their construction and their assembly. Finally, the results of the thesis, the problems encountered, as well as additional solutions for the further optimization of the extrusion machine are presented.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΒελτιστοποίηση μηχανής extruder εξώθησης ABS πλαστικού.el
dc.titleOptimization of ABS plastic extruder.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜαγουλάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameMagoulakis, Konstantinosen
heal.publicationDate2018-12-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/8998
heal.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας μηχανής εξώθησης (extruder) του εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Η βελτιστοποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την παραγωγή νήματος (filament) καλύτερης ποιότητας. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι A.B.S. σε μορφή σκόνης ή pellets. Η αρχή λειτουργίας των extruders παρουσιάζεται παρακάτω όπως και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Συγκεκριμένα έγινε έρευνα αγοράς extruders μέσω διαδικτύου, έρευνα νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε extruders πλαστικού και η διερεύνηση τεχνικών λύσεων για τη βελτιστοποίησης τους. Από την έρευνα επιλέχθηκαν να αντικατασταθούν συγκεκριμένα εξαρτήματα που κρίθηκαν σημαντικότερα για τη βελτίωση της λειτουργίας του εργαστηριακού extruder. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό της κατασκευής και των επιμέρους κομματιών από τα οποία αποτελείται, την κατασκευή και τη συναρμολόγηση τους. Τέλος παρουσιάζεται έλεγχος και τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αλλά και επιπλέον οι λύσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της μηχανής εξώθησης.el
heal.abstractThe aim of this thesis is to optimize the existing molding machine of the Laboratory of Precision and Reverse Mechanics of engineering department T.E.I. Heraklion Crete. This optimization was deemed necessary to produce better quality filament. The raw material used is A.B.S. in powder or pellets. The principle of operating the extruders is shown below as well as the parts of which they are composed. Specifically, a market research was conducted on extruders via the internet. Researching new technologies applied to plastic extruders and exploring technical solutions to optimize them. From the research, it was chosen to replace specific accessories that were considered more important for the better operation of the laboratory extruder. In addition, reference is made to the design of the construction and the individual pieces of which they are composed, their construction and their assembly. Finally, the results of the thesis, the problems encountered, as well as additional solutions for the further optimization of the extrusion machine are presented.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΒελτιστοποίηση μηχανής extruder εξώθησης ABS πλαστικού.el
heal.titleOptimization of ABS plastic extruder.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordθερμοπλαστικά, πλαστικά, βελτιστοποίησηel
heal.keywordthermoplastics, plastics, optimizationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠετούσης, Μάρκοςel
heal.advisorNameΒιδάκης, Νεκτάριοςel
heal.advisorNamePetousis, Markosen
heal.advisorNameVidakis, Nektariosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States