Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εφαρμογή ιστού παρακολούθησης αντικειμένων σε βίντεο και τρισδιάστατης απεικόνισης θέσεων.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorKalykakis, Eleftheriosen
dc.creatorΚαλυκάκης, Ελευθέριοςel
dc.date.accessioned2019-01-11T10:27:58Z
dc.date.available2019-01-11T10:27:58Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9001
dc.description.abstractThe entry of technology into sports has been enormous over the last years. It has covered almost every part of all existing sports and data are being mined from everything that can affect a sport’s event flow. From calculating the distance travelled from an athlete or the height that jumped or the distance threw an object, to how much effort he makes to achieve a result, sometimes a time limit, sometimes a speed limit and much more things. Some of these calculations require the usage of specific equipment either wearable or pre-installed in the environment. Although a big amount of data is exported from video analysis all these processes that are involved to this procedure. Video Tracking or Object Tracking is a major process in the hands of sports’ data analysts, who use video analysis to export data, that gives them the opportunity to derive a huge amount of data only by analyzing a video. In this project an idea of a web application that helps every person interested in getting data from video analysis in a football match is implemented. This application allows user to mark and track a player’s position in a video, transform it to 3D world coordinates and visualize them into a virtual 3D environment.en
dc.description.abstractΗ είσοδος της τεχνολογίας στον αθλητισμό ήταν τεράστια τα τελευταία χρόνια. Έχει καλύψει σχεδόν κάθε μέρος όλων των υφιστάμενων αθλημάτων και τα δεδομένα εξορύσσονται από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη ροή γεγονότων ενός αθλητικού γεγονότος. Από τον υπολογισμό της απόστασης που διανύθηκε από έναν αθλητή ή από το ύψος που πήδηξε ή από την απόσταση που έριξε ένα αντικείμενο, μέχρι τον υπολογισμό της προσπάθειας που κατέβαλε για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα, μερικές φορές ένα χρονικό όριο, μερικές φορές ένα όριο ταχύτητας και πολλά άλλα πράγματα. Ορισμένοι από αυτούς τους υπολογισμούς απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού είτε φορητού είτε προεγκατεστημένου στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων εξάγεται από την ανάλυση βίντεο και όλες αυτές τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε αυτή. Η παρακολούθηση αντικειμένων σε ένα βίντεο είναι μια σημαντική διαδικασία στα χέρια των αναλυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ανάλυση βίντεο για την εξαγωγή δεδομένων, που τους δίνει την ευκαιρία να αντλούν τεράστιο όγκο δεδομένων μόνο με την χρήση ενός βίντεο. Σε αυτή την εργασία υλοποιείται η ιδέα μιας εφαρμογής web που βοηθά κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να πάρει δεδομένα από ανάλυση βίντεο σε αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει και να παρακολουθήσει τη θέση ενός παίκτη σε ένα βίντεο, να το μετατρέψει σε τρισδιάστατες συντεταγμένες και να τις απεικονίσει σε ένα εικονικό περιβάλλον 3D.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleVideo tracking and 3D visualization web application.en
dc.titleΕφαρμογή ιστού παρακολούθησης αντικειμένων σε βίντεο και τρισδιάστατης απεικόνισης θέσεων.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameKalykakis, Eleftheriosen
heal.creatorNameΚαλυκάκης, Ελευθέριοςel
heal.publicationDate2019-01-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9001
heal.abstractThe entry of technology into sports has been enormous over the last years. It has covered almost every part of all existing sports and data are being mined from everything that can affect a sport’s event flow. From calculating the distance travelled from an athlete or the height that jumped or the distance threw an object, to how much effort he makes to achieve a result, sometimes a time limit, sometimes a speed limit and much more things. Some of these calculations require the usage of specific equipment either wearable or pre-installed in the environment. Although a big amount of data is exported from video analysis all these processes that are involved to this procedure. Video Tracking or Object Tracking is a major process in the hands of sports’ data analysts, who use video analysis to export data, that gives them the opportunity to derive a huge amount of data only by analyzing a video. In this project an idea of a web application that helps every person interested in getting data from video analysis in a football match is implemented. This application allows user to mark and track a player’s position in a video, transform it to 3D world coordinates and visualize them into a virtual 3D environment.en
heal.abstractΗ είσοδος της τεχνολογίας στον αθλητισμό ήταν τεράστια τα τελευταία χρόνια. Έχει καλύψει σχεδόν κάθε μέρος όλων των υφιστάμενων αθλημάτων και τα δεδομένα εξορύσσονται από οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη ροή γεγονότων ενός αθλητικού γεγονότος. Από τον υπολογισμό της απόστασης που διανύθηκε από έναν αθλητή ή από το ύψος που πήδηξε ή από την απόσταση που έριξε ένα αντικείμενο, μέχρι τον υπολογισμό της προσπάθειας που κατέβαλε για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα, μερικές φορές ένα χρονικό όριο, μερικές φορές ένα όριο ταχύτητας και πολλά άλλα πράγματα. Ορισμένοι από αυτούς τους υπολογισμούς απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού είτε φορητού είτε προεγκατεστημένου στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων εξάγεται από την ανάλυση βίντεο και όλες αυτές τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε αυτή. Η παρακολούθηση αντικειμένων σε ένα βίντεο είναι μια σημαντική διαδικασία στα χέρια των αναλυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ανάλυση βίντεο για την εξαγωγή δεδομένων, που τους δίνει την ευκαιρία να αντλούν τεράστιο όγκο δεδομένων μόνο με την χρήση ενός βίντεο. Σε αυτή την εργασία υλοποιείται η ιδέα μιας εφαρμογής web που βοηθά κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να πάρει δεδομένα από ανάλυση βίντεο σε αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει και να παρακολουθήσει τη θέση ενός παίκτη σε ένα βίντεο, να το μετατρέψει σε τρισδιάστατες συντεταγμένες και να τις απεικονίσει σε ένα εικονικό περιβάλλον 3D.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
heal.titleVideo tracking and 3D visualization web application.en
heal.titleΕφαρμογή ιστού παρακολούθησης αντικειμένων σε βίντεο και τρισδιάστατης απεικόνισης θέσεων.el
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordweb application, visualization, 3D, object tracking, sporten
heal.keywordδιαδικτυακή εφαρμογή, οπτικοποίηση, 3D, παρακολούθηση αντικειμένου, άθλημαel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameMalamos, Athanasiosen
heal.advisorNameΜαλάμος, Αθανάσιοςel
heal.advisorID.emailamalamos@ie.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States