Show simple item record

Investigation of knowledge and attitudes of people aged 18 to 25 years about the termination of pregnancy.

Dublin Core metadata

dc.creatorΓερούλια, Παναγιώτα-Ελένηel
dc.creatorΚαραγιωργάκη, Μαρία-Στέλλαel
dc.creatorΚοσενάκη, Μαρία-Ελένηel
dc.creatorGeroulia, Panagiota-Elenien
dc.creatorKaragiorgaki, Maria-Stellaen
dc.creatorKosenaki, Maria-Elenien
dc.date.accessioned2019-06-12T11:43:20Z
dc.date.available2019-06-12T11:43:20Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9129
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ:Η παρούσα εργασία με τίτλο «Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων ηλικίας18 έως 25 ετών για την διακοπή της κύησης», ασχολείται με ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά ανά τα χρόνια την Ελληνική κοινωνία και τείνει ακόμα και σήμερα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις δημιουργώντας έντονους προβληματισμούς. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων από 18 έως 25 ετών για τη διακοπή της κύησης. Επιμέρους στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι πράξεις των ατόμων σχετικά με τη διακοπής της κύησης, να καταγραφούν οι παράγοντες πουεπηρεάζουν τις επιλογές τους και τα πιστεύω τους. Αποσκοπεί στην κατανόηση των παραγόντων που τους οδηγούν στη λήψη των αποφάσεων τους και επηρεάζουν τη στάση τους. Αναλύονται νομικά, κοινωνικά και θρησκευτικά στοιχεία καθώς και οι μέθοδοι αντισύλληψης που προτιμώνται. Αξιολογήθηκε, επίσης, η ενδεχόμενη επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αποδοχή της έκτρωσης καθώς επίσης και η ηθική αποδοχή της έκτρωσης, η διαθεσιμότητα της έκτρωσης και η αυτονομία των γυναικών ως προς την έκτρωση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Το δείγμα αποτέλεσαν 500άτομα ηλικίας από 18 έως 25. Η έρευνα διενεργήθηκε στις πόλεις του Ηρακλείου, της Αθήνας και της Λιβαδειάς. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που συστάθηκε μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και καταγράφηκαν κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, απόψεις πάνω στη διακοπή της κύησης και τη νομοθεσία που την διέπει, καθώς και απόψεις και γνώσεις για την αντισύλληψη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Για την συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ο τύπος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. Για τη διερεύνηση των μεταβλητών της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική και συγκεκριμένα η συχνότητα, η μέση τιμή (μ), η διάμεσος, η σταθερή απόκλιση (Standard Deviation=SD). Για τον έλεγχο καλής προσαρμογής ενός τυχαίου δείγματος σε μία δεδομένη συνεχή κατανομή εφαρμόστηκε το κριτήριο K-S (Kolmogorov-SmirnovTest). Για τον έλεγχο των σχέσεων και των συσχετίσεων που διερευνήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r) και chi square test (χ2). Η στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 23.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 500 άτομα, κυρίως γυναίκες (54,8%), με ποσοστό 28% πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 74,8% άγαμοι και 79,6% να ζουν στην πόλη, Το 67% του δείγματος δήλωσαν πίστη στο Θεό ενώ το 49% δήλωσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων για την διακοπή της κύησης, το 34% του δείγματος πιστεύει ότι η ζωή ξεκινά από τη σύλληψη και ταυτόχρονα το 50,2% συμφωνεί με την άποψη της εκκλησίας ότι η έκτρωση είναι δολοφονία. Ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ του έκτρωση (87,6%), ενώ 94% των ερωτηθέντωνδήλωσε υπέρ των εκτρώσεων όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας και περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Αν και το 67,6% του δείγματος δήλωσε ότι πιστεύει πως το έμβρυο έχει ζωή, παρ’ όλα αυτά το 62,8% δεν θα άλλαζε κάτι στη νομοθεσία των αμβλώσεων. Αναφορικά με τα ερωτήματα που αφορούν την αντισύλληψη το 72,4% δήλωσε ότι είναι σεξουαλικώς ενεργοί και το 25,9% δήλωσε ότι η πρώτη τους σεξουαλική επαφή ήταν στην ηλικία των δεκαεπτά ετών. Επίσης το 47,3% δήλωσε ότι προτιμά ως αντισυλληπτικό μέσον το προφυλακτικό. Τέλος το 28,7% δήλωσε ότι θα επέλεγε να κάνει έκτρωση για οικονομικούς λόγους ενώ αντίθετα το 32,9% δήλωσε ότι δε θα έκανε για συνειδησιακούς λόγους. Οι γυναίκες υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες τη χρήση αντισυλληπτικών (p=0,034), όπως και οι άγαμοι και όσοι έχουν ανώτερη εκπαίδευση (p=0,000). Όσοι κατοικούν σε πόλη υποστήριξαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τη χρήση αντισυλληπτικών (p=0,012), καθώς και όσοι δήλωσαν ότι πιστεύουν στο Θεό (p=0,000). Οι άνδρες με στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν ότι η χρήση προφυλακτικό επηρεάζει την ερωτική πράξη (p=0,016). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι στάσεις και οι απόψεις των ατόμων για την διακοπή κύησης, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου ενώ μεγάλο ποσοστό είναι ενημερωμένοι σωστά και σε επαρκή βαθμό. Οι νέοι συμφωνούν με την διακοπή της κύησης σε περίπτωση βιασμού ή λόγω προβλημάτων υγείας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι δεν ενημερώνονται για θέματα αντισύλληψης από το γιατρό τους αλλά από φίλους και το διαδίκτυο. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να γίνεται στο σχολείο σε μορφή μαθήματος, ενώ κρίνεται αναγκαίο η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από το κράτος.el
dc.description.abstractINTRODUCTION:The present work entitled "Investigation of knowledge and attitudes of people aged 18 to 25 for the termination of pregnancy" deals with a topic that has been a matter of concern for Greek society over the years and still tends to take on large dimensions creating strong concerns. AIM: The research aimed to investigate the knowledge and attitudes of people from 18 to 25 years of age to stop pregnancy. The main objective of the research was to investigate the opinions and actions of individuals about the termination of pregnancy, to record the factors that influence their choices and their beliefs. It seeks to understand the factors that lead them to make their decisions and affect their attitude. It analyzes legal, social and religious elements as well as the methods of contraception that are preferred. The possible influence of various factors on the acceptance of abortion as well as the moral acceptance of abortion, the availability of abortion and the abortion autonomy of women were also evaluated. METHODOLOGY: The sample consisted of 500 people aged 18 to 25. The survey was conducted in the cities of Heraklion, Athens, and Livadia. Participants responded to a structured questionnaire set up following a study of the literature and recorded social and demographic data, opinions on the termination of pregnancy and the legislation governing it, as well as opinions and knowledge on contraception. For the data collection, the quantitative investigation method was used, ie a cross-sectional observational study was performed using a questionnaire. In order to obtain a sufficient number of questionnaires to make a safe conclusion, the type of sampling used was the sampling of convenience which allows the use of all available subjects. For the study variables, descriptive statistics were used, namely the frequency, mean (μ), median, and standard deviation (SD). To test a good fit of a random sample to a given continuous distribution, the K-S criterion (Kolmogorov-Smirnov Test) was applied. The Pearson (r) and chi-square test (x2) correlation coefficient was used to test the relationships and correlations investigated. The statistical processing and evaluation of the results were carried out with the statistical program SPSS 23.0. RESULTS: The study involved 500 people, mostly women (54.8%), 28% of university education, 74.8% single and 79.6% living in the city, 67% of the sample declared faith in God while 49% said Christian Orthodox. Regarding the opinions of respondents about the termination of pregnancy, 34% of the sample believes that life starts from conception, and at the same time 50.2% agree with the church's view that abortion is murder. A significant percentage of the sample reported that it had never been aborted (87.6%), while 94% of respondents said they were aborted when there were health problems and rape or incest. Although 67.6% of the sample said it believed the fetus had life, 62.8% would not change anything in the abortion legislation. With regard to contraception issues, 72.4% said they were sexually active and 25.9% said their first sexual intercourse was at the age of seventeen. 47.3% also said they preferred the condom as a contraceptive. Finally, 28.7% said they would choose to abortion for economic reasons while 32.9% said they would not do for conscientious reasons. Women support more contraceptive use (p = 0.034) than men, as do single males and those with higher education (p = 0.000). People living in a city supported significantly more contraceptive use (p = 0.012), as well as those who said they believed in God (p = 0.000). Men with a statistically significantly higher percentage consider that condom use affects sexual activity (p = 0.016). CONCLUSIONS: The attitudes and opinions of young people for the termination of pregnancy, have not changed significantly over time, while a large proportion of them are well informed and adequately informed. Young people agree to stop pregnancy in case of rape or health problems. The results of this research have shown that young people are not informed about contraception by their doctor but by friends and the internet. Sexual education should take place in the school in a form of lesson, and it is necessary to organize information events from the state.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων ηλικίας 18 έως 25 ετών για την διακοπή της κύησης.el
dc.titleInvestigation of knowledge and attitudes of people aged 18 to 25 years about the termination of pregnancy.en

healMeta

heal.creatorNameΓερούλια, Παναγιώτα-Ελένηel
heal.creatorNameΚαραγιωργάκη, Μαρία-Στέλλαel
heal.creatorNameΚοσενάκη, Μαρία-Ελένηel
heal.creatorNameGeroulia, Panagiota-Elenien
heal.creatorNameKaragiorgaki, Maria-Stellaen
heal.creatorNameKosenaki, Maria-Elenien
heal.publicationDate2019-06-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9129
heal.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ:Η παρούσα εργασία με τίτλο «Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων ηλικίας18 έως 25 ετών για την διακοπή της κύησης», ασχολείται με ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά ανά τα χρόνια την Ελληνική κοινωνία και τείνει ακόμα και σήμερα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις δημιουργώντας έντονους προβληματισμούς. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων από 18 έως 25 ετών για τη διακοπή της κύησης. Επιμέρους στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι πράξεις των ατόμων σχετικά με τη διακοπής της κύησης, να καταγραφούν οι παράγοντες πουεπηρεάζουν τις επιλογές τους και τα πιστεύω τους. Αποσκοπεί στην κατανόηση των παραγόντων που τους οδηγούν στη λήψη των αποφάσεων τους και επηρεάζουν τη στάση τους. Αναλύονται νομικά, κοινωνικά και θρησκευτικά στοιχεία καθώς και οι μέθοδοι αντισύλληψης που προτιμώνται. Αξιολογήθηκε, επίσης, η ενδεχόμενη επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αποδοχή της έκτρωσης καθώς επίσης και η ηθική αποδοχή της έκτρωσης, η διαθεσιμότητα της έκτρωσης και η αυτονομία των γυναικών ως προς την έκτρωση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Το δείγμα αποτέλεσαν 500άτομα ηλικίας από 18 έως 25. Η έρευνα διενεργήθηκε στις πόλεις του Ηρακλείου, της Αθήνας και της Λιβαδειάς. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που συστάθηκε μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και καταγράφηκαν κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, απόψεις πάνω στη διακοπή της κύησης και τη νομοθεσία που την διέπει, καθώς και απόψεις και γνώσεις για την αντισύλληψη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Για την συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ο τύπος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. Για τη διερεύνηση των μεταβλητών της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική και συγκεκριμένα η συχνότητα, η μέση τιμή (μ), η διάμεσος, η σταθερή απόκλιση (Standard Deviation=SD). Για τον έλεγχο καλής προσαρμογής ενός τυχαίου δείγματος σε μία δεδομένη συνεχή κατανομή εφαρμόστηκε το κριτήριο K-S (Kolmogorov-SmirnovTest). Για τον έλεγχο των σχέσεων και των συσχετίσεων που διερευνήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r) και chi square test (χ2). Η στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 23.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 500 άτομα, κυρίως γυναίκες (54,8%), με ποσοστό 28% πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 74,8% άγαμοι και 79,6% να ζουν στην πόλη, Το 67% του δείγματος δήλωσαν πίστη στο Θεό ενώ το 49% δήλωσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων για την διακοπή της κύησης, το 34% του δείγματος πιστεύει ότι η ζωή ξεκινά από τη σύλληψη και ταυτόχρονα το 50,2% συμφωνεί με την άποψη της εκκλησίας ότι η έκτρωση είναι δολοφονία. Ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ του έκτρωση (87,6%), ενώ 94% των ερωτηθέντωνδήλωσε υπέρ των εκτρώσεων όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας και περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Αν και το 67,6% του δείγματος δήλωσε ότι πιστεύει πως το έμβρυο έχει ζωή, παρ’ όλα αυτά το 62,8% δεν θα άλλαζε κάτι στη νομοθεσία των αμβλώσεων. Αναφορικά με τα ερωτήματα που αφορούν την αντισύλληψη το 72,4% δήλωσε ότι είναι σεξουαλικώς ενεργοί και το 25,9% δήλωσε ότι η πρώτη τους σεξουαλική επαφή ήταν στην ηλικία των δεκαεπτά ετών. Επίσης το 47,3% δήλωσε ότι προτιμά ως αντισυλληπτικό μέσον το προφυλακτικό. Τέλος το 28,7% δήλωσε ότι θα επέλεγε να κάνει έκτρωση για οικονομικούς λόγους ενώ αντίθετα το 32,9% δήλωσε ότι δε θα έκανε για συνειδησιακούς λόγους. Οι γυναίκες υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες τη χρήση αντισυλληπτικών (p=0,034), όπως και οι άγαμοι και όσοι έχουν ανώτερη εκπαίδευση (p=0,000). Όσοι κατοικούν σε πόλη υποστήριξαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τη χρήση αντισυλληπτικών (p=0,012), καθώς και όσοι δήλωσαν ότι πιστεύουν στο Θεό (p=0,000). Οι άνδρες με στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν ότι η χρήση προφυλακτικό επηρεάζει την ερωτική πράξη (p=0,016). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι στάσεις και οι απόψεις των ατόμων για την διακοπή κύησης, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου ενώ μεγάλο ποσοστό είναι ενημερωμένοι σωστά και σε επαρκή βαθμό. Οι νέοι συμφωνούν με την διακοπή της κύησης σε περίπτωση βιασμού ή λόγω προβλημάτων υγείας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι δεν ενημερώνονται για θέματα αντισύλληψης από το γιατρό τους αλλά από φίλους και το διαδίκτυο. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να γίνεται στο σχολείο σε μορφή μαθήματος, ενώ κρίνεται αναγκαίο η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από το κράτος.el
heal.abstractINTRODUCTION:The present work entitled "Investigation of knowledge and attitudes of people aged 18 to 25 for the termination of pregnancy" deals with a topic that has been a matter of concern for Greek society over the years and still tends to take on large dimensions creating strong concerns. AIM: The research aimed to investigate the knowledge and attitudes of people from 18 to 25 years of age to stop pregnancy. The main objective of the research was to investigate the opinions and actions of individuals about the termination of pregnancy, to record the factors that influence their choices and their beliefs. It seeks to understand the factors that lead them to make their decisions and affect their attitude. It analyzes legal, social and religious elements as well as the methods of contraception that are preferred. The possible influence of various factors on the acceptance of abortion as well as the moral acceptance of abortion, the availability of abortion and the abortion autonomy of women were also evaluated. METHODOLOGY: The sample consisted of 500 people aged 18 to 25. The survey was conducted in the cities of Heraklion, Athens, and Livadia. Participants responded to a structured questionnaire set up following a study of the literature and recorded social and demographic data, opinions on the termination of pregnancy and the legislation governing it, as well as opinions and knowledge on contraception. For the data collection, the quantitative investigation method was used, ie a cross-sectional observational study was performed using a questionnaire. In order to obtain a sufficient number of questionnaires to make a safe conclusion, the type of sampling used was the sampling of convenience which allows the use of all available subjects. For the study variables, descriptive statistics were used, namely the frequency, mean (μ), median, and standard deviation (SD). To test a good fit of a random sample to a given continuous distribution, the K-S criterion (Kolmogorov-Smirnov Test) was applied. The Pearson (r) and chi-square test (x2) correlation coefficient was used to test the relationships and correlations investigated. The statistical processing and evaluation of the results were carried out with the statistical program SPSS 23.0. RESULTS: The study involved 500 people, mostly women (54.8%), 28% of university education, 74.8% single and 79.6% living in the city, 67% of the sample declared faith in God while 49% said Christian Orthodox. Regarding the opinions of respondents about the termination of pregnancy, 34% of the sample believes that life starts from conception, and at the same time 50.2% agree with the church's view that abortion is murder. A significant percentage of the sample reported that it had never been aborted (87.6%), while 94% of respondents said they were aborted when there were health problems and rape or incest. Although 67.6% of the sample said it believed the fetus had life, 62.8% would not change anything in the abortion legislation. With regard to contraception issues, 72.4% said they were sexually active and 25.9% said their first sexual intercourse was at the age of seventeen. 47.3% also said they preferred the condom as a contraceptive. Finally, 28.7% said they would choose to abortion for economic reasons while 32.9% said they would not do for conscientious reasons. Women support more contraceptive use (p = 0.034) than men, as do single males and those with higher education (p = 0.000). People living in a city supported significantly more contraceptive use (p = 0.012), as well as those who said they believed in God (p = 0.000). Men with a statistically significantly higher percentage consider that condom use affects sexual activity (p = 0.016). CONCLUSIONS: The attitudes and opinions of young people for the termination of pregnancy, have not changed significantly over time, while a large proportion of them are well informed and adequately informed. Young people agree to stop pregnancy in case of rape or health problems. The results of this research have shown that young people are not informed about contraception by their doctor but by friends and the internet. Sexual education should take place in the school in a form of lesson, and it is necessary to organize information events from the state.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΔιερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόμων ηλικίας 18 έως 25 ετών για την διακοπή της κύησης.el
heal.titleInvestigation of knowledge and attitudes of people aged 18 to 25 years about the termination of pregnancy.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordέκτρωση, διακοπή κύησης, νέοςel
heal.keywordabortion, termination of pregnancy, young personen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαρτσωνάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameKartsonaki, Mariaen
heal.advisorID.emailmarikartso@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States