Εμφάνιση απλής εγγραφής

The evolution of social security in Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαβουσανός, Ιωάννηςel
dc.creatorΚλώντζας, Ευάγγελοςel
dc.creatorKavousanos, Ioannisen
dc.creatorKlontzas, Evangelosen
dc.date.accessioned2019-07-03T10:14:20Z
dc.date.available2019-07-03T10:14:20Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9159
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει της εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας τις ραγδαίες αλλαγές τις οποίες υπέστη τα τελευταία έτη ως απόρροια της χρηματοοικονομικής κρίσης μετά το 2007-2008. Για να καλυφθεί το θέμα της εργασίας, η δομή της περιλαμβάνει τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά στον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και πραγματοποιείται μία ιστορική επισκόπηση για τον θεσμό. Περεταίρω, παρουσιάζεται ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη και διεθνώς. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τρόποι χρηματοδότησης του κλάδου σύνταξης και του κλάδου της υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή και αναλύονται οι πυλώνες της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Προσθέτως, παρουσιάζεται η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές για τον κλάδο σύνταξης και υγείας μετά το 2008 έως και σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται μία προσέγγιση αναφορικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική ασφάλιση. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται παράγοντες όπως η υπογεννητικότητα και η ανεργία, καθώς και η επίδραση τους στην κοινωνική ασφάλιση. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων, τόσο στο κλάδο σύνταξης όσο και στον κλάδο της υγείας. Η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας καθώς και προτάσεις για τον θεσμό.  el
dc.description.abstractThis thesis presents the evolution of social security in Greece, incorporating the rapid changes that the institution has been undergone in recent years as a result of the financial crisis after 2007-2008. The structure of this thesis comprises four chapters. In the first chapter, a general reference on the institution of social insurance takes place. Further, a historical overview of the social security/insurance institution is presented, with regards to Europe and internationally. Moreover, in this chapter the financing of social security system concerning pension and health sector provision is also included. In the second chapter the social insurance in Greece is presented. Particularly, a brief historical exploration takes place, whereas the main pillars of social insurance in Greece are also provided. Additionally, in Chapter 2, Greek social insurance financing is analyzed, as well as, the rapid reforms of pension and healthcare services system provision post to the 2008 until nowadays. The third chapter attempts an approach to the effects of the economic crisis on social security systems. This chapter presents determinants such as the birth deficit and unemployment rate, as well their impact on social insurance institution. In addition, third chapter comprises the effect of economic crisis on social insurance systems, both in terms of pension and healthcare provision sectors. This thesis is completed with the fourth chapter, which presents the final conclusions of the study, as well as, implications for social insurance institution.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.el
dc.titleThe evolution of social security in Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαβουσανός, Ιωάννηςel
heal.creatorNameΚλώντζας, Ευάγγελοςel
heal.creatorNameKavousanos, Ioannisen
heal.creatorNameKlontzas, Evangelosen
heal.publicationDate2019-05-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9159
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει της εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας τις ραγδαίες αλλαγές τις οποίες υπέστη τα τελευταία έτη ως απόρροια της χρηματοοικονομικής κρίσης μετά το 2007-2008. Για να καλυφθεί το θέμα της εργασίας, η δομή της περιλαμβάνει τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά στον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και πραγματοποιείται μία ιστορική επισκόπηση για τον θεσμό. Περεταίρω, παρουσιάζεται ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη και διεθνώς. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τρόποι χρηματοδότησης του κλάδου σύνταξης και του κλάδου της υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή και αναλύονται οι πυλώνες της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Προσθέτως, παρουσιάζεται η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές για τον κλάδο σύνταξης και υγείας μετά το 2008 έως και σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται μία προσέγγιση αναφορικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική ασφάλιση. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται παράγοντες όπως η υπογεννητικότητα και η ανεργία, καθώς και η επίδραση τους στην κοινωνική ασφάλιση. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων, τόσο στο κλάδο σύνταξης όσο και στον κλάδο της υγείας. Η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας καθώς και προτάσεις για τον θεσμό.  el
heal.abstractThis thesis presents the evolution of social security in Greece, incorporating the rapid changes that the institution has been undergone in recent years as a result of the financial crisis after 2007-2008. The structure of this thesis comprises four chapters. In the first chapter, a general reference on the institution of social insurance takes place. Further, a historical overview of the social security/insurance institution is presented, with regards to Europe and internationally. Moreover, in this chapter the financing of social security system concerning pension and health sector provision is also included. In the second chapter the social insurance in Greece is presented. Particularly, a brief historical exploration takes place, whereas the main pillars of social insurance in Greece are also provided. Additionally, in Chapter 2, Greek social insurance financing is analyzed, as well as, the rapid reforms of pension and healthcare services system provision post to the 2008 until nowadays. The third chapter attempts an approach to the effects of the economic crisis on social security systems. This chapter presents determinants such as the birth deficit and unemployment rate, as well their impact on social insurance institution. In addition, third chapter comprises the effect of economic crisis on social insurance systems, both in terms of pension and healthcare provision sectors. This thesis is completed with the fourth chapter, which presents the final conclusions of the study, as well as, implications for social insurance institution.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.el
heal.titleThe evolution of social security in Greece.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκοινωνική ασφάλιση, οικονομική κρίσηel
heal.keywordsocial security, economic crisisen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΓρηγοράκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameGrigorakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnigrigor@yahoo.com
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States