Show simple item record

The nutritional status of children and adolescents with attention deficit/ hyperactivity disorder.

Dublin Core metadata

dc.creatorΒεργή, Αθηνά Άνναel
dc.creatorΚαρβέλα, Μαρίαel
dc.creatorVergi, Athina Annaen
dc.creatorKarvela, Mariaen
dc.date.accessioned2019-07-23T10:36:12Z
dc.date.available2019-07-23T10:36:12Z
dc.date.issued2019-07-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9190
dc.description.abstractΗ ΔΕΠΥ είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές στην παιδική ηλικία και ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή. Είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και με αυξημένο τον κίνδυνο συνοσυρότητας, εκ των οποίων οι πιο διαδεδομένες είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση της ΔΕΠΥ είναι η διατροφή του ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου, έγιναν αρκετές έρευνες με αντικείμενο την διατροφή σε σχέση με την ΔΕΠΥ. Παρατηρήθηκε ότι ένα ανθυγιεινό διατροφικό πρότυπο, όπως δίαιτα υψηλή σε ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένο και ολικό λίπος και χαμηλή κατανάλωση σε φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και ψάρια, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Επίσης, οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά και η μεγάλη απόκλιση από τη Μεσογειακή διατροφή μπορεί να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον, κάποιες ουσίες τροφίμων, που σχετίζονται είτε με φαρμακολογικούς είτε με αλλεργιογόνους παράγοντες , επηρεάζουν την συμπεριφορά των ατόμων με ΔΕΠΥ, όπου συνήθως αποφεύγονται από το διαιτολόγιο του ατόμου και σε αυτό το γεγονός βασίστηκαν οι δίαιτες αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η έρευνα με 40 παιδιά και εφήβους, όπου μελετήθηκε η σχέση τους με την διατροφή και την έξαρση των συμπτωμάτων τους. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των αγοριών με ΔΕΠΥ ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των κοριτσιών. Στο τμήμα της διατροφής, φάνηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ του τύπου διατροφής που ακολουθεί το άτομο με την ένταση του κυρίαρχου συμπτώματος. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ τείνουν σε μια πιο Δυτικού τύπου δίαιτα, που χαρακτηρίζεται από πλούσια περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λίπος και χαμηλή πρόσληψη σε φυτικές ίνες. Τέλος, στην ομάδα των εφήβων σημειώθηκαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους , κυρίως στην παραβατική και επιθετική συμπεριφορά τους.el
dc.description.abstractADHD is one of the most well-known disorders in childhood. It is a multifactorial disorder with a wide range of symptoms and an increased risk of comorbidity. One of the most known are the learning difficulties. An important environmental factor that appears to affect the outcome of ADHD is the individual's diet. Over time, several nutrition studies have been conducted in relation to ADHD. It has been noticed that an unhealthy dietary pattern such as high sugar, salt, saturated and total fat diet and low intake of fruits, vegetables, whole wheat products and fish can lead to increased symptoms of ADHD. Also, deficiencies in some micronutrients and a large deviation from the Mediterranean diet can lead to the same outcome. Additionally, certain food substances are related to either pharmacological or allergenic factors, affect the behavior of people with ADHD. In this hypothesis are based the exclusion diets. In this context, the following study was carried out with 40 children and adolescents where their relationship to diet and the exacerbation of their symptoms was studied. It has been noticed that boys with ADHD were in greater number than girls. In the part of diet, It has been found a positive correlation between the type of diet followed by the individual and the dominant symptom. Also, subjects tend to a more Western lifestyle diet, characterized by a high sugar, fat and low intake of dietary fiber. Finally, the adolescents group had some particular characteristics in their behavior, mainly their offending and aggressive behaviour.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.titleΗ διατροφική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής -υπερκινητικότητας.el
dc.titleThe nutritional status of children and adolescents with attention deficit/ hyperactivity disorder.en

healMeta

heal.creatorNameΒεργή, Αθηνά Άνναel
heal.creatorNameΚαρβέλα, Μαρίαel
heal.creatorNameVergi, Athina Annaen
heal.creatorNameKarvela, Mariaen
heal.publicationDate2019-07-23
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9190
heal.abstractΗ ΔΕΠΥ είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές στην παιδική ηλικία και ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή. Είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και με αυξημένο τον κίνδυνο συνοσυρότητας, εκ των οποίων οι πιο διαδεδομένες είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση της ΔΕΠΥ είναι η διατροφή του ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου, έγιναν αρκετές έρευνες με αντικείμενο την διατροφή σε σχέση με την ΔΕΠΥ. Παρατηρήθηκε ότι ένα ανθυγιεινό διατροφικό πρότυπο, όπως δίαιτα υψηλή σε ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένο και ολικό λίπος και χαμηλή κατανάλωση σε φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και ψάρια, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Επίσης, οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά και η μεγάλη απόκλιση από τη Μεσογειακή διατροφή μπορεί να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον, κάποιες ουσίες τροφίμων, που σχετίζονται είτε με φαρμακολογικούς είτε με αλλεργιογόνους παράγοντες , επηρεάζουν την συμπεριφορά των ατόμων με ΔΕΠΥ, όπου συνήθως αποφεύγονται από το διαιτολόγιο του ατόμου και σε αυτό το γεγονός βασίστηκαν οι δίαιτες αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η έρευνα με 40 παιδιά και εφήβους, όπου μελετήθηκε η σχέση τους με την διατροφή και την έξαρση των συμπτωμάτων τους. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των αγοριών με ΔΕΠΥ ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των κοριτσιών. Στο τμήμα της διατροφής, φάνηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ του τύπου διατροφής που ακολουθεί το άτομο με την ένταση του κυρίαρχου συμπτώματος. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ τείνουν σε μια πιο Δυτικού τύπου δίαιτα, που χαρακτηρίζεται από πλούσια περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λίπος και χαμηλή πρόσληψη σε φυτικές ίνες. Τέλος, στην ομάδα των εφήβων σημειώθηκαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους , κυρίως στην παραβατική και επιθετική συμπεριφορά τους.el
heal.abstractADHD is one of the most well-known disorders in childhood. It is a multifactorial disorder with a wide range of symptoms and an increased risk of comorbidity. One of the most known are the learning difficulties. An important environmental factor that appears to affect the outcome of ADHD is the individual's diet. Over time, several nutrition studies have been conducted in relation to ADHD. It has been noticed that an unhealthy dietary pattern such as high sugar, salt, saturated and total fat diet and low intake of fruits, vegetables, whole wheat products and fish can lead to increased symptoms of ADHD. Also, deficiencies in some micronutrients and a large deviation from the Mediterranean diet can lead to the same outcome. Additionally, certain food substances are related to either pharmacological or allergenic factors, affect the behavior of people with ADHD. In this hypothesis are based the exclusion diets. In this context, the following study was carried out with 40 children and adolescents where their relationship to diet and the exacerbation of their symptoms was studied. It has been noticed that boys with ADHD were in greater number than girls. In the part of diet, It has been found a positive correlation between the type of diet followed by the individual and the dominant symptom. Also, subjects tend to a more Western lifestyle diet, characterized by a high sugar, fat and low intake of dietary fiber. Finally, the adolescents group had some particular characteristics in their behavior, mainly their offending and aggressive behaviour.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΗ διατροφική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής -υπερκινητικότητας.el
heal.titleThe nutritional status of children and adolescents with attention deficit/ hyperactivity disorder.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΔΕΠΥ, παιδιά, έφηβοι, διατροφή, δίαιτα, ρόλος διαιτολόγου.el
heal.keywordADHD, children, adolecence, nutrition, diet, dietician role.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧαρωνιτάκη, Αικατερίνηel
heal.advisorNameCharonitaki, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record