Show simple item record

The impact of the economic crisis on the Greek Health System and the health of Greeks.

Dublin Core metadata

dc.creatorΤσόμι, Ζωϊτσαel
dc.creatorTsomi, Zoitsaen
dc.date.accessioned2019-09-03T09:15:52Z
dc.date.available2019-09-03T09:15:52Z
dc.date.issued2019-09-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9206
dc.description.abstractΟ άνθρωπος στήριξε τις προσπάθειες του για να επικρατήσει και να εξελιχθεί παλεύοντας πρώτα για να επιβιώσει. Με τη πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε σχετικά με την υγεία μια θεωρία γνωστή και ως «θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου». Σύμφωνα με αυτήν κάθε άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του έχοντας ένα αρχικό «απόθεμα» υγείας το οποίο λιγοστεύει σταδιακά και απαξιώνεται ώσπου να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά όταν τελικά γεράσει. Το βασικό οικονομικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στο κομμάτι της υγείας, προέρχεται από το γεγονός ότι στη πραγματικότητα οι ανθρώπινες ανάγκες για την υγεία είναι απεριόριστες, ενώ οι πόροι που υπάρχουν και διατίθενται για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες είναι περιορισμένοι. Η κοινωνία κατάλαβε από νωρίς ότι έπρεπε να επιδιώξει να διατηρήσει το αρχικό επίπεδο υγείας των πολιτών σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ζητώντας από το κράτος τη παροχή της αναγκαίας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης. Όμως καθένας έχει μια διαφορετική εικόνα σχετικά με το τι συνεπάγεται αυτή η έννοια της διατήρησης και ενώ οι παροχές για κάποιους μπορεί να φαίνονται επαρκείς, για κάποιους άλλους φαίνονται ανεπαρκείς και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις συμπληρώσουν ή να τις βελτιώσουν. Στη προσπάθεια τους αυτή ξοδεύουν μέρος από τα χρήματα που κερδίζουν αναζητώντας από μόνοι τους μια πιο αποτελεσματική ιατρική μέριμνα. Στη κοινωνία κάθε χώρας το κράτος έρχεται επομένως να καλύψει ένα μέρος των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών και το κομμάτι αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Οι δημόσιες δαπάνες συμπληρώνονται από τα ποσά που καθένας ιδιωτικά ξοδεύει για επιπλέον υγειονομικές υπηρεσίες. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέδρασε στην υγειονομική φροντίδα μέσα από τρείς διαφορετικούς μηχανισμούς  Μειώθηκαν οι δαπάνες που καταβάλλονται από το κράτος για τη διατήρηση του επιπέδου παροχών υγειονομικής φροντίδας  Μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων για να συμπληρώσουν από μόνοι τους το επιπλέον κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών που χρειάζονται  Αυξήθηκαν οι στρεσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχική και τη σωματική υγεία τους Η εργασία εμφανίζει τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στο χώρο της Υγείας σε σύγκριση με το παρελθόν. Σαν συμπέρασμα κάνει μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον και ποιές είναι οι καλύτερες προτάσεις για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα αυτό με δεδομένο ότι ακόμη και αν η οικονομική κρίση δεν συνεχίζεται στην ίδια ένταση δεν προβλέπεται να υπάρξει ικανοποιητική ανάκαμψη στο άμεσο μέλλον.el
dc.description.abstractThe human efforts to survive and prevail were initially backed by the fight to survive. According to the theory of "human capital" everybody comes to the world with an initial health reserve that is gradually decreased and devaluated until it is totally eliminated when he finally grows up older. The basic economic issue that emerges begins with the assumption that human needs are unlimited, while the means needed to meet these needs are restricted and therefore limited. Εarly enough the society realized that it was supposed to focus its efforts to maintain the initial level of the citizens to a acceptable level by demanding the state to provide the necessary health aid and care. However, everyone has a different view of what this concept of standards keeping implies, while benefits considered adequate for some of them, are considered completely irrelevant for other, which try to complement or improve them further. In their effort they spend part of the money they earn by seeking to find for themselves a more effective private medical care. In all countries, the state participates actively to cover at least the major part of the cost for the public health care, and that is what we call public health spending. Public spending is supplemented by the amounts each person spends on additional health services. The economic crisis in Greece has affected health care through three different mechanisms  Reduced government spending to maintain the level of the provided healthcare  The remaining financial income of the Greeks has been seriously reduced to supplement by themselves the extra costs of the health services they need  Increased stressors revealed, that affect their mental and physical health This paper describes the current health situation in Greece, after eight years of the economical crisis presence, compared to the past. As a conclusion, it makes a forecast of what will happen in the near future and what are the best proposals to improve this result given that even if the economic crisis is mediated , there isn’t any serious prevision to disappear the health system troubles and reestablish the good health standards.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Agios Nikolaos)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό Υγειονομικό Σύστημα και στην υγεία των Ελλήνων.el
dc.titleThe impact of the economic crisis on the Greek Health System and the health of Greeks.en

healMeta

heal.creatorNameΤσόμι, Ζωϊτσαel
heal.creatorNameTsomi, Zoitsaen
heal.publicationDate2019-09-03
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9206
heal.abstractΟ άνθρωπος στήριξε τις προσπάθειες του για να επικρατήσει και να εξελιχθεί παλεύοντας πρώτα για να επιβιώσει. Με τη πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε σχετικά με την υγεία μια θεωρία γνωστή και ως «θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου». Σύμφωνα με αυτήν κάθε άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του έχοντας ένα αρχικό «απόθεμα» υγείας το οποίο λιγοστεύει σταδιακά και απαξιώνεται ώσπου να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά όταν τελικά γεράσει. Το βασικό οικονομικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στο κομμάτι της υγείας, προέρχεται από το γεγονός ότι στη πραγματικότητα οι ανθρώπινες ανάγκες για την υγεία είναι απεριόριστες, ενώ οι πόροι που υπάρχουν και διατίθενται για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες είναι περιορισμένοι. Η κοινωνία κατάλαβε από νωρίς ότι έπρεπε να επιδιώξει να διατηρήσει το αρχικό επίπεδο υγείας των πολιτών σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ζητώντας από το κράτος τη παροχή της αναγκαίας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης. Όμως καθένας έχει μια διαφορετική εικόνα σχετικά με το τι συνεπάγεται αυτή η έννοια της διατήρησης και ενώ οι παροχές για κάποιους μπορεί να φαίνονται επαρκείς, για κάποιους άλλους φαίνονται ανεπαρκείς και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις συμπληρώσουν ή να τις βελτιώσουν. Στη προσπάθεια τους αυτή ξοδεύουν μέρος από τα χρήματα που κερδίζουν αναζητώντας από μόνοι τους μια πιο αποτελεσματική ιατρική μέριμνα. Στη κοινωνία κάθε χώρας το κράτος έρχεται επομένως να καλύψει ένα μέρος των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών και το κομμάτι αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Οι δημόσιες δαπάνες συμπληρώνονται από τα ποσά που καθένας ιδιωτικά ξοδεύει για επιπλέον υγειονομικές υπηρεσίες. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέδρασε στην υγειονομική φροντίδα μέσα από τρείς διαφορετικούς μηχανισμούς  Μειώθηκαν οι δαπάνες που καταβάλλονται από το κράτος για τη διατήρηση του επιπέδου παροχών υγειονομικής φροντίδας  Μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων για να συμπληρώσουν από μόνοι τους το επιπλέον κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών που χρειάζονται  Αυξήθηκαν οι στρεσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχική και τη σωματική υγεία τους Η εργασία εμφανίζει τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στο χώρο της Υγείας σε σύγκριση με το παρελθόν. Σαν συμπέρασμα κάνει μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον και ποιές είναι οι καλύτερες προτάσεις για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα αυτό με δεδομένο ότι ακόμη και αν η οικονομική κρίση δεν συνεχίζεται στην ίδια ένταση δεν προβλέπεται να υπάρξει ικανοποιητική ανάκαμψη στο άμεσο μέλλον.el
heal.abstractThe human efforts to survive and prevail were initially backed by the fight to survive. According to the theory of "human capital" everybody comes to the world with an initial health reserve that is gradually decreased and devaluated until it is totally eliminated when he finally grows up older. The basic economic issue that emerges begins with the assumption that human needs are unlimited, while the means needed to meet these needs are restricted and therefore limited. Εarly enough the society realized that it was supposed to focus its efforts to maintain the initial level of the citizens to a acceptable level by demanding the state to provide the necessary health aid and care. However, everyone has a different view of what this concept of standards keeping implies, while benefits considered adequate for some of them, are considered completely irrelevant for other, which try to complement or improve them further. In their effort they spend part of the money they earn by seeking to find for themselves a more effective private medical care. In all countries, the state participates actively to cover at least the major part of the cost for the public health care, and that is what we call public health spending. Public spending is supplemented by the amounts each person spends on additional health services. The economic crisis in Greece has affected health care through three different mechanisms  Reduced government spending to maintain the level of the provided healthcare  The remaining financial income of the Greeks has been seriously reduced to supplement by themselves the extra costs of the health services they need  Increased stressors revealed, that affect their mental and physical health This paper describes the current health situation in Greece, after eight years of the economical crisis presence, compared to the past. As a conclusion, it makes a forecast of what will happen in the near future and what are the best proposals to improve this result given that even if the economic crisis is mediated , there isn’t any serious prevision to disappear the health system troubles and reestablish the good health standards.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Agios Nikolaos)en
heal.titleΟι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό Υγειονομικό Σύστημα και στην υγεία των Ελλήνων.el
heal.titleThe impact of the economic crisis on the Greek Health System and the health of Greeks.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordοικονομική κρίση, σύστημα υγείας, πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, ιατρικές δαπάνες, μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής, νοσοκομειακή περίθαλψηel
heal.keywordeconomic crisis, health care system, primary health care, medical expenses, fiscal adjustment memorandum, hospital careen
heal.advisorNameΦανουργιάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameFanourgiakis, Ioannisen
heal.advisorID.emailjfanourgiakis@yahoo.com
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States