Εμφάνιση απλής εγγραφής

Edutainment: Ανάπτυξη παιχνιδιού με έμμεσο σκοπό την εκπαίδευση.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorVogiatzakis, Sokratisen
dc.creatorΒογιατζάκης, Σωκράτηςel
dc.date.accessioned2019-09-10T09:33:14Z
dc.date.available2019-09-10T09:33:14Z
dc.date.issued2019-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9208
dc.description.abstractIn the past two decades, video games have been a major source of entertainment for people of all ages and have been especially attractive to children. Trying to capitalize on the engagement the children have with this rather new medium, people have attempted to add some educational value to them, in varying amounts, thus creating the term Edutainment. This thesis is an implementation of this concept, wherein the goal is to make a video game that appeals to young children and attempts to present them with information about a subject (geology) while also including some brain puzzles. The game consists of a world that’s split into different areas, each with its own unique activity that the player must complete, and through these activities either exercise their thinking skills or learn something new. All of the models, activities, and mechanics in the game have been chosen and adjusted for young children (colorful, easy, slow-paced).en
dc.description.abstractΤις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα βιντεοπαιχνίδια έχουν γίνει ένα μεγάλο μέρος της διασκέδασης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, και συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά. Στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν την αφοσίωση αυτή που δείχνουν τα παιδιά σε αυτό το σχετικά νέο μέσο, ορισμένοι άνθρωποι προσπάθησαν να εμπλουτίσουν τα παιχνίδια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε ποικίλες ποσότητες, και έτσι δημιουργήθηκε ο όρος “Edutainment”. Αυτή η πτυχιακή έχει ως σκοπό να υλοποιήσει αυτήν την ιδέα του Edutainment, στην οποία ο στόχος είναι η δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού το οποίο θα αρέσει στα παιδιά μικρής ηλικίας και θα προσπαθήσει να τους παρουσιάσει πληροφορίες γύρω από ένα θέμα (γεωλογία), ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και νοητικοί γρίφοι και δοκιμασίες που θα πρέπει να περάσουν. Το παιχνίδι συμπεριλαμβάνει έναν κόσμο, χωρισμένο σε διαφορετικές ζώνες, κάθε μια από την οποία θα έχει μια μοναδική δραστηριότητα την οποία ο παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει, και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων τα παιδιά είτε θα ακονίζουν τις νοητικές τους ικανότητες είτε θα μαθαίνουν κάτι νέο. Όλα τα μοντέλα, δραστηριότητες και μηχανισμοί του παιχνιδιού έχουν επιλεγεί και προσαρμοστεί για να είναι προσβάσιμα στα μικρά παιδιά.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleEdutainment: Development of a video with an indirect goal of education.en
dc.titleEdutainment: Ανάπτυξη παιχνιδιού με έμμεσο σκοπό την εκπαίδευση.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameVogiatzakis, Sokratisen
heal.creatorNameΒογιατζάκης, Σωκράτηςel
heal.publicationDate2019-09-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9208
heal.abstractIn the past two decades, video games have been a major source of entertainment for people of all ages and have been especially attractive to children. Trying to capitalize on the engagement the children have with this rather new medium, people have attempted to add some educational value to them, in varying amounts, thus creating the term Edutainment. This thesis is an implementation of this concept, wherein the goal is to make a video game that appeals to young children and attempts to present them with information about a subject (geology) while also including some brain puzzles. The game consists of a world that’s split into different areas, each with its own unique activity that the player must complete, and through these activities either exercise their thinking skills or learn something new. All of the models, activities, and mechanics in the game have been chosen and adjusted for young children (colorful, easy, slow-paced).en
heal.abstractΤις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα βιντεοπαιχνίδια έχουν γίνει ένα μεγάλο μέρος της διασκέδασης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, και συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά. Στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν την αφοσίωση αυτή που δείχνουν τα παιδιά σε αυτό το σχετικά νέο μέσο, ορισμένοι άνθρωποι προσπάθησαν να εμπλουτίσουν τα παιχνίδια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε ποικίλες ποσότητες, και έτσι δημιουργήθηκε ο όρος “Edutainment”. Αυτή η πτυχιακή έχει ως σκοπό να υλοποιήσει αυτήν την ιδέα του Edutainment, στην οποία ο στόχος είναι η δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού το οποίο θα αρέσει στα παιδιά μικρής ηλικίας και θα προσπαθήσει να τους παρουσιάσει πληροφορίες γύρω από ένα θέμα (γεωλογία), ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και νοητικοί γρίφοι και δοκιμασίες που θα πρέπει να περάσουν. Το παιχνίδι συμπεριλαμβάνει έναν κόσμο, χωρισμένο σε διαφορετικές ζώνες, κάθε μια από την οποία θα έχει μια μοναδική δραστηριότητα την οποία ο παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει, και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων τα παιδιά είτε θα ακονίζουν τις νοητικές τους ικανότητες είτε θα μαθαίνουν κάτι νέο. Όλα τα μοντέλα, δραστηριότητες και μηχανισμοί του παιχνιδιού έχουν επιλεγεί και προσαρμοστεί για να είναι προσβάσιμα στα μικρά παιδιά.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleEdutainment: Development of a video with an indirect goal of education.en
heal.titleEdutainment: Ανάπτυξη παιχνιδιού με έμμεσο σκοπό την εκπαίδευση.el
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordUnity3D, serious game, videogameen
heal.keywordUnity3D, serious game, βιντεοπαιχνίδιel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameVidakis, Nikolaosen
heal.advisorNameΒιδάκης, Νικόλαοςel
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States