Εμφάνιση απλής εγγραφής

Web application and browser extension development, for the collection and organization of digital content.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓαργανουράκης, Μιχαήλel
dc.creatorGarganourakis, Michailen
dc.date.accessioned2019-11-14T07:43:32Z
dc.date.available2019-11-14T07:43:32Z
dc.date.issued2019-11-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9244
dc.description.abstractΗ εν λόγω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας καθώς και την ανάπτυξη επέκτασης περιηγητή (browser extension) που θα καθιστούν δυνατή τη συλλογή και οργάνωση διαδικτυακού υλικού όπως και τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών. Ειδικότερα, η επέκταση περιηγητή θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να συλλέγει από το διαδίκτυο ψηφιακούς πόρους (ιστοσελίδες, έγγραφα, κλπ.) και να τους κατατάσσει σε προσωπικό ή κοινόχρηστο χώρο για μελλοντική χρήση. Ταυτόχρονα, μέσω μηχανισμού, θα ελέγχει τόσο τη βάση δεδομένων όσο και την σελίδα για προτεινόμενες ετικέτες/μεταδεδομένα βάσει του περιεχομένου της. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα κατά την αποθήκευση να προσθέσει δικές του λέξεις κλειδιά, καθώς και να επιλέξει από τις προτεινόμενες ετικέτες για τη καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου που συλλέγει. Τέλος, η διαδικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει την τροποποίηση και οργάνωση του υλικού που έχει συλλεχθεί, το σχολιασμό του, καθώς και τον διαμοιρασμό του σε τρίτους. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το αποθηκευμένο υλικό.  el
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to develop and build a web application along with a browser extension that is able to aggregate, manage and organize web resources collected around the web by the user, using the given extension. The extension itself, will also provide the ability to bind those resources with tags meaningful to the collector, but also suggest any tags already made in each webpage, crawling through its the content or even by searching on the application’s database for possible resource matches. In that way, users will be able to group their interests with words relative with that they want to correlate it and make collections either personal or even shared.  en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής και επέκτασης περιηγητή, για τη συλλογή και οργάνωση διαδικτυακών ψηφιακών πόρων σε προσωπικούς και κοινόχρηστους χώρους.el
dc.titleWeb application and browser extension development, for the collection and organization of digital content.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓαργανουράκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameGarganourakis, Michailen
heal.publicationDate2019-11-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9244
heal.abstractΗ εν λόγω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας καθώς και την ανάπτυξη επέκτασης περιηγητή (browser extension) που θα καθιστούν δυνατή τη συλλογή και οργάνωση διαδικτυακού υλικού όπως και τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών. Ειδικότερα, η επέκταση περιηγητή θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να συλλέγει από το διαδίκτυο ψηφιακούς πόρους (ιστοσελίδες, έγγραφα, κλπ.) και να τους κατατάσσει σε προσωπικό ή κοινόχρηστο χώρο για μελλοντική χρήση. Ταυτόχρονα, μέσω μηχανισμού, θα ελέγχει τόσο τη βάση δεδομένων όσο και την σελίδα για προτεινόμενες ετικέτες/μεταδεδομένα βάσει του περιεχομένου της. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα κατά την αποθήκευση να προσθέσει δικές του λέξεις κλειδιά, καθώς και να επιλέξει από τις προτεινόμενες ετικέτες για τη καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου που συλλέγει. Τέλος, η διαδικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει την τροποποίηση και οργάνωση του υλικού που έχει συλλεχθεί, το σχολιασμό του, καθώς και τον διαμοιρασμό του σε τρίτους. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το αποθηκευμένο υλικό.  el
heal.abstractThe aim of this thesis is to develop and build a web application along with a browser extension that is able to aggregate, manage and organize web resources collected around the web by the user, using the given extension. The extension itself, will also provide the ability to bind those resources with tags meaningful to the collector, but also suggest any tags already made in each webpage, crawling through its the content or even by searching on the application’s database for possible resource matches. In that way, users will be able to group their interests with words relative with that they want to correlate it and make collections either personal or even shared.  en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΑνάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής και επέκτασης περιηγητή, για τη συλλογή και οργάνωση διαδικτυακών ψηφιακών πόρων σε προσωπικούς και κοινόχρηστους χώρους.el
heal.titleWeb application and browser extension development, for the collection and organization of digital content.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδιαδικτυακή εφαρμογή, φυλλομετρητήςel
heal.keywordweb application, browseren
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.advisorID.emailnpapadak@cs.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States