Εμφάνιση απλής εγγραφής

The calculation of the magnitude moment Mw, with spectral analysis for selected seismic events, which the HSNC recorded at the center of the Hellenic arc.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαρακουλάκη, Άνναel
dc.creatorKarakoulaki, Annaen
dc.date.accessioned2020-01-24T09:56:36Z
dc.date.available2020-01-24T09:56:36Z
dc.date.issued2020-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/9257
dc.description.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής είναι ο υπολογισμός του μεγέθους σεισμικής ροπής Mw με φασματική ανάλυση για 34 σεισμικά γεγονότα που κατέγραψε το Ελληνικό σεισμολογικό δίκτυο του Νοτίου Αιγαίου HSNC στο μέτωπο του ελληνικού τόξου και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των άλλων δικτύων που λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο. Η επεξεργασία των σεισμολογικών καταγραφών καθώς και η εύρεση των σεισμικών παραμέτρων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Seisan.el
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the calculation of the magnitude moment Mw with spectral analysis for 34 seismic events, which the Hellenic Seismological Network of Crete (HSNC) recorded at the center of the Hellenic arc with the use of the seismic recording editing application, and the comparison of the results with those of other networks in the Hellenic region. The editing of the seismological recording, as well as the finding of the seismological parameters was done with the Seisan application.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΥπολογισμός του μεγέθους ροπής Mw με φασματική ανάλυση για επιλεγμένα σεισμικά γεγονότα που κατέγραψε το HSNC στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου.el
dc.titleThe calculation of the magnitude moment Mw, with spectral analysis for selected seismic events, which the HSNC recorded at the center of the Hellenic arc.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαρακουλάκη, Άνναel
heal.creatorNameKarakoulaki, Annaen
heal.publicationDate2020-01-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/9257
heal.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής είναι ο υπολογισμός του μεγέθους σεισμικής ροπής Mw με φασματική ανάλυση για 34 σεισμικά γεγονότα που κατέγραψε το Ελληνικό σεισμολογικό δίκτυο του Νοτίου Αιγαίου HSNC στο μέτωπο του ελληνικού τόξου και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των άλλων δικτύων που λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο. Η επεξεργασία των σεισμολογικών καταγραφών καθώς και η εύρεση των σεισμικών παραμέτρων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Seisan.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is the calculation of the magnitude moment Mw with spectral analysis for 34 seismic events, which the Hellenic Seismological Network of Crete (HSNC) recorded at the center of the Hellenic arc with the use of the seismic recording editing application, and the comparison of the results with those of other networks in the Hellenic region. The editing of the seismological recording, as well as the finding of the seismological parameters was done with the Seisan application.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΥπολογισμός του μεγέθους ροπής Mw με φασματική ανάλυση για επιλεγμένα σεισμικά γεγονότα που κατέγραψε το HSNC στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου.el
heal.titleThe calculation of the magnitude moment Mw, with spectral analysis for selected seismic events, which the HSNC recorded at the center of the Hellenic arc.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμέγεθος ροπής Mw, ελληνικό τόξο, HSNC, Seisanel
heal.keywordmoment magnitude Mw, Hellenic arc, HSNCen
heal.advisorNameΒαλλιανάτος, Φίλιπποςel
heal.advisorNameVallianatos, Filipposen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής