Αποτελέσματα 1-20 από 8418

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχειακή μονάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λινάρδος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-17
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή του προβλήματος της εξοικονόμησης ενέργειας ενός κτιρίου − στην περίπτωση μας, μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Η εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ...
 • Σύστημα παροχής πιστωτικών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-17
  Αναπόσπαστο κομμάτι στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων σήμερα είναι η δημιουργία και η διαχείριση βάσεων όπου αποθηκεύονται δεδομένα. Κάθε εταιρία και επιχείρηση σε όποιο εύρος ανταγωνιστικότητας και να τοποθετείται ...
 • Η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προώθησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Γιαννακού, Αικατερίνη; Πουγκά, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων ως προωθητικό μέσο επιχειρήσεων και με την εφαρμογή τους για το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε μέσα από επτά ...
 • Ενεργειακή αξιολόγηση/κατάταξη υφιστάμενης κατοικίας στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κατά Κ.Εν.Α.Κ. Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βουμβουλάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή επιθεώρηση οικίας. Αρχικά οριοθετούμε το κτίριο στη κλιματική ζώνη της περιοχής όπου εξετάζουμε. Βάση της οδηγίας του ΚΕΝΑΚ που υπάρχει στη μελέτη και των χαρακτηριστικών της ...
 • Επαλήθευση γεωμετρίας τρισδιάστατα εκτυπωμένων πτερυγώσεων με τεχνικές αντίστροφης μηχανικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στιβακτάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Στόχος με την παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η επαλήθευση της γεωμετρίας τρισδιάστατα εκτυπωμένων πτερυγώσεων ανεμογεννήτριας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει χρήση μεθόδων αντίστροφης μηχανικής. Συγκεκριμένα ...
 • Επίλυση προβλημάτων ιδιοτιμών της εξίσωσης του Schrödinger.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ποντίκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καβουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
  Στην πτυχιακή μου εργασία ασχολήθηκα με την εξίσωση του Schrödinger και το αντίστοιχο πρόβλημα ιδιοτιμών που προκύπτει, παρουσία ενός εξωτερικού δυναμικού. Η μέθοδος την οποία ανέπτυξα γενικεύει τη μέθοδο διάδοσης σε ...
 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσίκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σηφακάκη, Κρυσταλλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
  Το πετρέλαιο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του κόσμου καθώς ε-πίσης αποτελεί τη βάση του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και τον πυλώνα για ραγδαία ανάπτυξη του βιομηχανικού πολιτισμού από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι και ...
 • Κάμερα αυτόματης ανίχνευσης αντικειμένων σε μηχανισμό pan-tilt.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χρόνης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
  Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών αναπτύχθηκε η παρούσα πτυχιακή εργασία. Έν συντομία κατασκευάστηκε μηχανισμός pan-tilt, σύμφωνα με τα σχέδια, από αλουμίνιο και χρησιμοποιήθηκαν βηματικοί κινητήρες για τον έλεγχο. Στην ...
 • Κίνηση οχημάτων με υδρογόνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπακατσέλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
  Στο Κεφάλαιο 2ο της πτυχιακής αυτής εργασίας επιχειρείται µία εκτενής γνωριµία µε το χηµικό στοιχείο υδρογόνο, γνωρίζονται οι φυσικές και οι χηµικές του ιδιότητες και παρουσιάζονται οι µέθοδοι παρασκευής του, οι τρόποι ...
 • Μηχανές εσωτερικής καύσης πλοίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χρυσοχοΐδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-12
  Η μηχανή εσωτερικής καύσης, παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα μέρη μιας ναυτικής πετρελαιομηχανής, οι διαφορές, αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δίχρονων και των τετράχρονων μηχανών. Αναλύθηκε η δίχρονη πετρελαιομηχανή ...
 • Εφαρμογές πολυμερών και κεραμικών υλικών στην οδοντιατρική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπινάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-12
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή των πολυμερών και των κεραμικών υλικών, που αποτελούν δύο από τις κύριες ομάδες υλικών που τυγχάνουν εκτεταμένης χρήσης στην οδοντιατρική. Εν προκειμένω, επιχειρείται μια ...
 • Θέρμανση θερμοκηπίου με χρήση αβαθούς γεωθερμίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δαμβουνέλης, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-11
  Η χώρα μας έχει πλούσια γεωθερμική ενέργεια και αυτό είναι ευκαιρία ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έχουν βρεθεί πεδία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. Ειδικά τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ...
 • Επίλυση φαινομένων μετάδοσης θερμότητας σε κώδικα C.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρητικός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-11
  Η επιστήμη της μετάδοσης θερμότητας συσχετίζεται κυρίως με το ρυθμό της μεταφερόμενης ποσότητας της θερμικής ενέργειας από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Η εργασία αυτή μελετά αυτή την επιστήμη ορίζοντας την έννοια της θερμότητας ...
 • Μελέτη συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε κτίριο κατοικίας με συνδυασμό συστήματος λέβητα και ηλιακής υποβοήθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φωσκίνης, Ιάσων
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-11
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μιας μελέτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε ισόγεια μονοκατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η μελέτη αφορά στον υπολογισμό και την διαστασιολόγιση του συστήματος ...
 • Μέθοδοι διαχείρισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αυγενάκη, Σοφία; Βελεγράκη, Ιωάννα; Ντεμέ, Νεβίλια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-11
  Εισαγωγή. Εγκεφαλικό ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η ταχεία απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου που προκαλείται από διαταραχή στην παροχή αίματος προς τον εγκέφαλο. Είναι το αποτέλεσμα ισχαιμίας ...
 • Διερεύνηση του συνδρόμου Mobbing (εργασιακή ή ηθική παρενόχληση) στο νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στη νήσο Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ανδριανοπούλου, Ευσταθία; Δανελάκη, Παρασκευή; Ιωάννου, Γιαννάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στις μέρες μας παρουσιάζεται ένα νέο φαινόμενο, το οποίο ονομάζετε Σύνδρομο «mobbing» στον εργασιακό χώρο το οποίο δεν είναι γνωστό και φέρνει σοβαρά προβλήματα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Στο ...
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καραπατάκης, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ...
 • Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκλέκα, Αγγελική; Σκουρογιαννάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-06
  Στην εργασία αυτή μελετάμε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τα οποία είναι αρκετά έντονα στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της άσχημης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ...
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα πάνελ σύμφωνα με το πρότυπο SCORM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γουβιανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών για την ανάπτυξη, τη συσκευασία (packaging) και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται. ...
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση οπτικών ειδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λένη, Τατιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκοπούλου, Παρασκευή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-03
  Σκοπός της πτυχιακής είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την πώληση οπτικών ειδών. Το σύστημα θα παρέχει πλήρη λίστα από τα οπτικά είδη που θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο τους. Έπειτα, ο κάθε ...