Αποτελέσματα 21-40 από 8991

 • Πληροφοριακά συστήματα e-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Γιόλλα, Έρνεστ; Μπουρµπάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-17
  Τελευταία εντοπίζεται τεράστια συμμετοχή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι νέες αυτές τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας συμμετέχουν ενεργά και επιδρούν σε όλες τις βαθμίδες αλλά και σε όλους ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων ANEK LINES και MINOAN LINES.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Πανιεράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-18
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των επιβατηγών ναυτιλιακών εταιρειών ANEKLINES και MINOANLINES για τα έτη 2015 έως 2017. Αναφέρονται πληροφορίες για το αντικείμενο δραστηριότητας ...
 • Σχεδιασμός σεναρίων για εφαρμογή στη στρατηγική ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γλαρέντζος, Φάνης-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει εάν η τεχνική Σχεδιασμού Σεναρίων είναι ωφέλιμη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ελληνικό περιβάλλον. Υπάρχει διατύπωση για τα κύρια βήματα της παρούσας εργασίας και την εξέλιξη της από ...
 • Ανάλυση μικροελεγκτή τύπου ARM και υλοποίηση εφαρμογής ταξινόμησης υλικών σε ράφια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βισκαδούρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, πρώτον είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός χρήσης ενός καινοτόμου μικροελεγκτή τύπου ARM για μελλοντική του χρήση στην έρευνα και σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έγινε λοιπόν η επιλογή ...
 • Νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9, 15, 16, 17) .Όλες οι τελευταίες μεταβολές και εξελίξεις. Οι επιδράσεις των στις χρηματ/κές καταστάσεις των κλάδων τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στους χρηματ/κούς κλάδους μισθώσεων και ασφαλίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Μαρίνα; Τζαγκαράκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Η οικονομική κρίση στάθηκε ως η κύρια αφορμή για την αναθεώρηση και βελτίωση πολλών προτύπων, τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς πως συνέβαλαν στην μεγέθυνση της. Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτές τις αλλαγές από τις ...
 • Η χρήση τεχνολογίας/ τεχνολογικών μέσων για την ένταξη παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού προεφηβικής ηλικίας (3-10 ετών) στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ανδριανάκη, Καλλιόπη; Γρηγορίου, Σώτος; Στασινοπούλου, Ευγενία- Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-27
  Ο αυτισμός ανήκει στις διάχυτες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Όπως φαίνεται από τα τελευταία επιδημολογικά δεδομένα, τα ποσοστά των νέων περιπτώσεων ολοένα και αυξάνονται, σήμερα υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι πάσχουν ...
 • Portal για υποστήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λουκάκης, Μάριος; Πέππα, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-27
  Το εμπόριο και οι αγορές μέσω του διαδικτύου αποτελούν πλέον πρότυπο της ψηφιακής εποχής . Με την ολοένα αυξανόμενη τεχνολογία και την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση των ανθρώπων στο ιντερνέτ έχουν αυξηθεί τα ψηφιακά καταστήματα. ...
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σκουνάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-18
  Η σύγχρονη παγκόσμια κρίση έχει φέρει στο προσκήνιο διάφορες θεωρίες σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε τέτοιες συνθήκες και πολύ περισσότερο να μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές στο πλαίσιο της ...
 • Οικονομική ανάλυση εγκατάστασης ατμοηλεκτρικού εργοστασίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πρίφτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-17
  Η εργασία έχει θέμα την οικονομική ανάλυση της εγκατάστασης ενός ατμοηλεκτρικού εργοστασίου (ΑΗΣ). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί το κόστος και το όφελος μιας τέτοιας επένδυσης, σε ποιο βαθμό είναι ...
 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων βάση ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σκουραδάκης, Βασίλειος; Συγλέτος, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-14
  Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιείται μία διερεύνηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που συνθέτουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Ν. 4308/2014 στην Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων. Πρόκειται για μία μελέτη ...
 • Η διερεύνηση της κρίσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εκτίμηση φλεβίτιδας σε περιφερικούς καθετήρες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Σοφία; Βόμβα, Αρετή; Δερμιτζάκη, Σοφία-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-14
  Οι περιφερειακοί φλεβικοί καθετήρες είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες επεμβατικές συσκευές. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μια ιδιαίτερα συνήθης επιπλοκή από τη χρήση των φλεβοκαθετήρων είναι η ανάπτυξη φλεβίτιδας. ...
 • Ελληνική τραπεζική αγορά, 2010-2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαρδιάμπαση, Κωνσταντίνα; Μασαούτη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-14
  Στη μελέτη αυτή πρόκειται να αναλυθεί η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος περιλαμβάνοντας τα έτη 2010 – 2017. Ειδικότερα, για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού της μελέτης γίνεται ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας ...
 • Συσχέτιση του κοινωνικού κεφαλαίου με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καρεφυλλάκη, Ειρήνη; Καρζή, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-12
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κοινωνικό κεφάλαιο, ως δείκτης συνοχής και οργάνωσης των κοινωνιών, θεωρείται ότι σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα σε πληθώρα υγειονομικών παραμέτρων και μεταβλητών. Η ανησυχία εντοπίζεται στο κατά πόσο η ...
 • Μελέτη ψυκτικών φορτίων και εξοπλισμού παραγωγής ψύξης μικρομεσαίας επιχείρησης τυποποίησης κρέατος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπυρόπουλος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-12
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον τομέα της βιομηχανικής ψύξης των κρεάτων. Τα ελληνικά κρέατα έχουν πολύ καλή ποιότητα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απαιτεί σωστή διαχείριση και ...
 • Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαλβατζάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πάλλης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση δικτυακών διαδραστικών πλατφορμών εκπαίδευσης τόσο για την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και για την εξολοκλήρου διδασκαλία ενός η ...
 • Επισκόπηση γονιμότητας εδαφών, θρεπτικής κατάστασης ελαιώνων και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου στην περιοχή Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δρακακάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Η σημαντικότητα της ελαιοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, επιτάσσει την μελέτη των χαρακτηριστικών του εδάφους όπου καλλιεργούνται οι ελιές, της θρέψης των δέντρων αλλά και της ποιότητας του ...
 • Παράγοντες που συμβάλλουν στην απόφαση των εγκύων να δωρίσουν ομφαλιοπλακουντιακό αίμα και αξιολόγηση των μαιευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κασίου, Μυροφόρα; Μπρόκου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ; Παπαδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-06
  Το ομφαλιοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι μια πολύ πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (αρχέγονων ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων) αντίστοιχα του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί ...
 • Σύγχρονα μέσα πληρωμής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λεοντάκης, Αθανάσιος; Στιβακτάκη, Θεονύμφη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-06
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί θεαματικές, πρωτόγνωρες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση του εμπορίου και της ...
 • Γεωφυσικές έρευνες περιοχής Παζινού για έλεγχο δυνατότητας διοχέτευσης ομβρίων υδάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Απλαδάς, Οδυσσέας; Βαγιανός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλλιπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-05
  Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος του ερευνητικού έργου που ανατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στο εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και περιλαμβάνει την ...
 • Οι δυνατότητες συμβολής και οι επιπτώσεις του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσιτωνάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-05
  Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Δομή: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό (χρονική εξέλιξη, επιπτώσεις, ...